Zemřel spisovatel, překladatel a literární vědec Radoslav Nenadál

S hlubokou lítostí jsme přijali zprávu, že v úterý 17. července 2018 zemřel ve věku 88 let významný překladatel anglické a americké literatury doc. PhDr. Radoslav Nenadál, CSc. Na Filozofické fakultě UK přednášel od roku 1964 až do odchodu do důchodu v roce 1990.

Radoslav Nenadál vystudoval v letech 1948–52 na FF UK češtinu a angličtinu. Po epizodním působení na katedře neslovanských jazyků Vysoké školy politických a hospodářských věd přešel na tutéž katedru na Vysoké školy ekonomické.  Od roku 1964 pak svůj profesní život natrvalo spojil s Filozofickou fakultou UK, kde se postupně specializoval na americkou literaturu.

Jeho překladatelské dílo čítá přes 50 položek; figurují v něm díla amerických klasiků Ernesta Hemingwaye, Trumana Capoteho nebo Johna Irvinga. Čtenářskou oblibou mezi nimi pak vyniká zejména překlad románu Williama Styrona Sofiina volba. Za své celoživotní překladatelské dílo byl Radoslav Nenadál v roce 2017 uveden do Síně slávy Obce překladatelů.

Radoslav Nenadál byl činný také v oblasti autorské tvorby. V polovině osmdesátých let vydal povídkový soubor Rakvářova dcera a jiné prózy, na nějž navázal bezmála dvěma desítkami dalších titulů beletrie: Dušinky, Přijď zpět (anebo radši ne), Škorpion, Sešitky chrámové pěvkyně, Tudy chodil K. aj. Poslední, soubor tří povídek Tutka, vydal v roce 2014.

Česká slovesná kultura ztrácí v Radoslavu Nenadálovi velkou osobnost. Bude chybět svým blízkým, svým někdejším studentům, čtenářům. České kultuře budou chybět knihy, které už nepřipraví.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK