Proběhne vernisáž výstavy a slavnostní představení doprovodného katalogu Zdeněk Nejedlý známý – neznámý?

Zajímá vás, jaký byl životní styl českého vědce v meziválečném období? A jak se proměňoval za druhé světové války a za změněných politických poměrů po roce 1948? Pokusíme se na tyto otázky odpovědět obrazem. Z bohatě zachovaného souboru fotografií, uložených ve fondu Zdeněk Nejedlý v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, byly vybrány snímky, které odrážejí veřejnou činnost i soukromý svět Z. Nejedlého (1878–1962) v nejrůznějších podobách. Jejich prostřednictvím charakterizujeme životní osudy jeho nejbližších a věnujeme se tomu, jak prožíval všední dny a slavnostní okamžiky svého života.

Vernisáž se uskuteční v pondělí 28. května 2018 od 17.30 hod v přízemí hlavní budovy FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

Výstava bude probíhat ve dnech 29. 5. – 27. 6. 2018.

 

Realizace výstavy: Hana Kábová, Petra Tomsová (texty a výběr fotografií), Milan Sypěna (grafika)

Pořádající instituce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

plakát (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK