Zemřel prof. Igor Tomeš

V pátek 23. března 2018 zemřel ve věku 86 let prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc., univerzitní profesor, nestor české porevoluční sociální politiky, sociální reformátor mezinárodního významu.

parte

Igor Tomeš

Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. (*17. 4. 1931 v Brně), absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Na právnické fakultě jako první začal přednášet samostatný kurz práva sociálního zabezpečení (1955). V letech 1959–1963 pracoval v Mezinárodním úřadu práce v Ženevě v odboru sociálního zabezpečení. Po návratu habilitoval jako docent právnické fakulty pro obor pracovní právo a sociální zabezpečení (1967). Editoval první učebnici práva sociálního zabezpečení v ČSSR (1968). V letech 1959–1963 byl mezinárodním úředníkem Mezinárodního úřadu práce v Ženevě v odboru sociálního zabezpečení.

Po intervenci sovětských vojsk (1968) musel opustit právnickou fakultu a v letech 1970–1989 pracoval v hutním průmyslu postupně jako sociální pracovník, sociolog, výzkumný pracovník a nakonec jako vědecký pracovník Technickoekonomického ústavu hutního průmyslu. V roce 1990 byl rehabilitován a prezidentem Václavem Havlem jmenován profesorem. 1989–1991 byl prvním náměstkem federálního ministerstva práce a sociálních věcí odpovědný za úseky sociální, zahraniční a právní.

Po odchodu do důchodu (1991) spolu s Jiřinou Šiklovou a Pavlem Hartlem založil Katedru sociální práce na Filozofické fakultě UK, kde přednášel kurzy sociální právo, sociální správa a teorie sociální politiky a evropskou sociální politiku a právo.

V roce 1990 založil Československou společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení a byl jejím prvním předsedou. V roce 1992 založil konzultační firmu a působil jako externí konzultant Světové banky a Evropské unie pro otázky sociálních reforem v postkomunistických zemích. Pracoval na sociálních a zdravotních reformách v Albánii, Arménii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Gruzii, Chorvatsku, Íránu, Kazachstánu, Litvě, Lotyšsku, Makedonii, Moldávii, Polsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku, Súdánu a Uzbekistánu. Byl členem několika vědeckých rad.

V letech 1992–1999 byl mediátorem MPSV ČR pro kolektivní vyjednávání. Publikoval na 300 odborných článků doma i v zahraničí, přispěl kapitolou do řady domácích i zahraničních odborných knih vydaných v Anglii, Německu, Itálii a USA. Přednášel na mnoha evropských univerzitách a mezinárodních vědeckých konferencích a seminářích.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK