Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK zahájilo svoji činnost

Provoz mezinárodního výzkumného centra zahájila FF UK 8. února. Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska (ACBN) bude sdružovat odborníky, spolupracovat s dalšími výzkumnými a akademickými centry či organizovat veřejné přednášky, letní školy, vědecké semináře a konference.

Centrum představil děkan FF UK doc. Michal Pullmann spolu s Žannou Němcovovou, dcerou zavražděného ruského opozičního politika, jehož jméno centrum nese. Zahájení činnosti centra se zúčastnil také ministr zahraničí ČR Martin Stropnický, který přítomným hostům připomněl, že ačkoli česko-ruské vztahy v současné době „nejsou ideální a ani nemohou být, protože bezpečnostní situace se v posledních letech změnila“, věří, že činnost centra přispěje k jejich kultivaci.

Ředitelé centra dr. Marek Příhoda (Ústav východoevropských studií FF UK) a ruský politolog Alexandr Morozov připomněli, že česko-ruské vztahy a jejich studium na akademické půdě mají dlouholetou tradici a že Praha je jedním z historických center ruské emigrace.

Koncepce a záměry centra jsou zejména badatelské a popularizační. Podle dlouholetého ředitele Ústavu východoevropských studií FF UK Marka Příhody by centrum mělo mít svůj český rozměr a ukotvení v české společnosti. Dr. Příhoda rovněž uvedl, že práce centrum hodlá svou činností aktivně vstupovat do širšího kontextu: „Míříme k mezinárodní spolupráci. Chceme nabídnout jak aktuální rozměr, tak badatelské projekty.“

Otevřením Akademického centra Borise Němcova získala Filozofická fakulta UK významnou platformu s výrazným mezinárodním a interdisciplinárním přesahem. Jak ostatně připomněla Žanna Němcovová, sama vystudovaná ekonomka, její otec byl původní profesí fyzik: „Proto je správné, že je tu akademické centrum, fyzici jsou totiž často také filozofové.“

foto: archiv FF UK

Mediální ohlas

FF UK zveřejňuje na svých webových stránkách pouze volně šiřitelné mediální výstupy.

 

reportáž České televize                                                            článek na webové platformě ČT24

udalosti ct
udalosti ct2

                  

článek na hlidacipes.org,                                                          článek na zpravodajské platformě info.cz
webové platformě Ústavu nezávislé žurnalistiky

hlidací pes
infocz

               

článek zpravodajského portálu lidovky.cz                                článek zpravodajského portálu denik.cz

lidovky
denikcz

               

článek zpravodajského portálu tyden.cz

tydencz

 


Související články