Poznala jsem skvělé lidi z jiných oborů, říká studentka oceněná certifikátem za dobrovolnickou činnost

Studenti, kteří strávili více než 40 hodin pomocí s organizací fakultních akcí a zasloužili se tak o dění na FF UK, se v létě setkali s děkankou doc. Mirjam Friedovou, s níž hovořili o svých aktivitách, zkušenostech s dobrovolnictvím a plánech do budoucna. Jako potvrzení dobrovolnických aktivit obdrželi certifikát. Dosud certifikát získalo 13 dobrovolníků a mnozí z nich jej využili např. v rámci pracovního pohovoru.

Markéta Gossová, která certifikát v létě z rukou paní děkanky převzala, říká: „Dobrovolnictví mi umožnilo nahlédnout do zákulisí fungování fakulty, poznat skvělé lidi z jiných oborů a podívat se do zajímavých míst, kde se konaly mezinárodní konference, nebo do částí a budov naší fakulty, kam bych jinak nezavítala. Rozhodně to pro mě byla velmi přínosná zkušenost – i z hlediska organizačních, koordinačních a komunikačních dovedností, což se mi později hodilo v dalších projektech i v práci. A v neposlední řadě mi dobrovolnictví umožnilo vytvořit si bližší vztah s fakultou jako celkem a vnímat ji více jako „svou“ fakultu. Dobrovolnictví na FF jsem zmínila i ve svém životopisu a myslím, že i to přispělo k tomu, že jsem vyhrála výběrové řízení v české rodinné firmě, kde působím jako projektová manažerka.“

Kristýna Kočandrlová, která certifikát obdržela v akademickém roce 2016/2017, dodává: „Myslím, že v momentě, kdy chceš na fakultě zažít něco nevšedního, podívat se na ni z jiného úhlu pohledu a zároveň patřit do komunity podobně smýšlejících lidí, je dobrovolnictví ta správná cesta.“

I v letošním akademickém roce mají studenti filozofické fakulty možnost zapojit se do programu Dobrovolnictví na FF UK.

Co to je Dobrovolnictví na FF UK?

Dobrovolnictví na FF UK se začalo rozvíjet v roce 2014 z iniciativy studentů, kteří se chtěli podílet na fakultním dění. Během tří let od vzniku projektu se do spolupráce v rámci dobrovolnických aktivit zapojilo více na 90 zájemců. Cílem projektu je systematické zapojování studentů do organizace fakultních a oborových akcí.

Co Dobrovolnictví na FF UK obnáší?

Díky dobrovolnictví získají studenti přístup do zákulisí akcí, které v průběhu akademického roku pořádá, spolupořádá nebo zaštiťuje FF UK. Dobrovolníci jsou nedílnou a potřebnou součástí Dne otevřených dveří FF UK, kde jsou v kontaktu s uchazeči o studium, podílejí se nejen na samotné přípravě a organizaci, ale také odpovídají návštěvníkům na dotazy a pomáhají vytvářet příjemnou atmosféru. Dále se zapojují např. do organizace Společného reprezentačního plesu FF UK a PedF UK, festivalu Open Square a Týdne diverzity, debaty a besedy s významnými hosty, konference, akce pořádané fakultními spolky, prezentace fakulty na veletrzích a středních školách atd. Samotná spolupráce pak obnáší např. dohled na bezproblémový průběh v přednáškových místnostech, prodej prezentačních předmětů či pomoc s propagací akcí, vše dle časových možností a preferencí studentů.

Jak se stát fakultním dobrovolníkem?

Certifikát obdrželi také Kristýna Kočandrlová, studentka navazujícího magisterského oboru psychologie, a Vojtěch Halama, student oboru historie – evropská studia, nyní doktorand na Ústavu světových dějin FF UK.

Související:

Dobrovolnictví na FF UK: ideální způsob, jak se o fakultě dozvědět více a zapojit se do dění [ff.cuni.cz, 17. 4. 2015]

Proběhlo slavnostní předání prvních certifikátů pro dobrovolníky a dobrovolnice FF UK [ff.cuni.cz, 28. 5. 2015]

Proběhlo další předávání certifikátů pro dobrovolníky a dobrovolnice FF UK [ff.cuni.cz, 25. 1. 2016]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK