Studium

Dobrovolnictví na FF UK

Dobrovolnictví na FF UK se začalo rozvíjet v roce 2014 z iniciativy studentů, kteří se chtěli podílet na fakultním dění. V současnosti se spolupráce v rámci dobrovolnických aktivit účastní více než 70 studentů. Cílem projektu je systematické zapojování studentů do organizace fakultních a oborových akcí.

Díky dobrovolnictví získají studenti přístup do zákulisí akcí, které v průběhu akademického roku pořádá, spolupořádá nebo zaštiťuje FF UK, např. Den otevřených dveří FF UK, Společný reprezentační ples FF UK a PedF UK, festival Open Square, debaty a besedy s významnými hosty, konference, akce pořádané fakultními spolky, prezentace fakulty na veletrzích a středních školách atd. Samotná spolupráce pak obnáší např. dohled na bezproblémový průběh v přednáškových místnostech, prodej prezentačních předmětů či pomoc s propagací akcí.

Dobrovolníci jsou nedílnou a potřebnou součástí těchto akcí: podílejí se nejen na samotné přípravě a organizaci, ale také odpovídají návštěvníkům na dotazy a pomáhají vytvářet příjemnou atmosféru. Díky dobrovolnictví mohou studenti poznat fakultu z dalšího úhlu a seznámit se s podobně založenými studenty z různých oborů. Kromě nových zkušeností získá každý dobrovolník za 20 hodin aktivní účasti na fakultních akcích fakultní tričko a za 40 hodin oficiální certifikát o dobrovolnické činnosti podepsaný paní děkankou.

Zájemci se o aktuálních nabídkách dozvídají prostřednictvím e-mailů a v rámci facebookové skupiny Dobrovolnictví na FF UK.

Zájemci o dobrovolnictví na FF UK se mohou přihlásit pomocí formuláře. Případné dotazy zodpoví koordinátorka dobrovolníků na e-mailu dobrovolnici@ff.cuni.cz.

Související:

Poznala jsem skvělé lidi z jiných oborů, říká studentka oceněná certifikátem za dobrovolnickou činnost [ff.cuni.cz, 21. 11. 2018]

Jaké je to být fakultním dobrovolníkem? Zapojit se může každý student FF UK [ff.cuni.cz, 15. 3. 2017]

Proběhlo další předávání certifikátů pro dobrovolníky a dobrovolnice FF UK [ff.cuni.cz, 25. 1. 2016]

Proběhlo slavnostní předání prvních certifikátů pro dobrovolníky a dobrovolnice FF UK [ff.cuni.cz, 28. 5. 2015]

Dobrovolnictví na FF UK: ideální způsob, jak se o fakultě dozvědět více a zapojit se do dění [ff.cuni.cz, 17. 4. 2015]