Nový postup přihlašování do hodin tělesné výchovy

Katedra tělesné výchovy FF UK připravila nový systém přihlašování na výuku a nový rezervační systém na kurzy.

Od akademického roku 2017/2018 se do hodin tělesné výchovy nově přihlašuje prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS), jako u všech ostatních předmětů.

Nabídka sportovních kurzů vč. rezervačního formuláře je k dispozici na webu katedry.

Katedra tělesné výchovy FF UK zajišťuje primárně výuku tělesné výchovy pro studenty FF UK, dále pro studenty FHS, FSV, VŠUP a AVU. Studenty ostatních fakult se mohou přihlašovat nejdříve 14. 10. 2017. Rozvrh je k nahlédnutí na webu.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na tajemnici katedry Věru Hrazdírovou.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK