Probíhá veřejná sbírka na opravu pomníku prof. Stanislava Vydry

Společnost Theatrum mundi, z.s., se s podporou Matematicko-fyzikální fakulty UK rozhodla oslovit širokou veřejnost, aby pomohla zachránit pomník prof. Stanislava Vydry na Olšanských hřbitovech. Veřejná sbírka na opravu je zveřejněna na portálu hithit.cz.

Projekt Adopce hrobů zveřejnila Správa pražských hřbitovů na svých stránkách. Mezi desítkami opuštěných míst posledního odpočinku významných vědců, spisovatelů či hudebníků se objevilo jméno univerzitního profesora a rektora Univerzity Karlovy Stanislava Vydry.

Stanislav Vydra (1741–1804) byl jednou z vůdčích osobností přelomu 18. a 19. století na Univerzitě Karlově. V mládí na něj měl největší vliv matematik, fyzik, astronom a příznivec osvícenství Joseph Stepling (1716–1778), který si ho vybral za svého asistenta. Vydrova hvězda stoupala vzhůru.

Stal se děkanem filozofické fakulty a posléze rektorem Univerzity Karlovy. Do české historie se zapsal také jako obroditel českého jazyka. Vydra, coby jezuita a vysvěcený kněz, kázal v češtině a usiloval o to, aby byly pro studenty psány a vydávány české učebnice. Není náhodou, že se jeho osobnost objevuje v Jiráskově díle F. L. Věk.

Pokud byste chtěli vědět, jak prof. Vydra vypadal, nemusíte chodit daleko. Jeho busta, která se nachází ve třetím patře děkanátní budovy MFF UK (Ke Karlovu 3, Praha 2) byla v roce 2015 prohlášena kulturní památkou. Její výjimečnost spočívá v tom, že jde o původní klasicistní sochu, která oproti tehdejším zvyklostem oslavuje osobu neurozeného původu. Veřejný pomník neurozenému představoval jednu z nejvyšších poct tehdejší společnosti.

Prostředky na záchranu hrobového místa prof. Vydry se snaží Theatrum mundi shromáždit na portálu hithit.cz od 31. května.

Výše daru se pohybuje v rozmezí 100–5000 Kč a pro všechny přispěvatele je připravena vždy nějaká pozornost. Jedním z lákadel je nově připravovaná brožurka o Stanislavu Vydrovi, komentovaná prohlídka po hrobech slavných fyziků, matematiků a astronomů na Olšanských hřbitovech či soukromá prohlídka prostor znovuotevřené rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí 25.

Veřejná sbírka trvá 44 dní. Doufáme, že se během této doby vybere požadovaná částka, která činí 85 tisíc Kč. Peníze půjdou na celkovou rekonstrukci pomníku, z vybraných peněz se také zaplatí nájem hrobového místa na další léta. Renovaci provedou umělecký kovář a kameník/restau­rátor.

dr. Martin Vlach (proděkan MFF UK pro propagaci), Ilona Šimánková, Vojtěch Kemenny

Zachraňme památník Stanislava Vydry [matfyz.cz, 2. června 2017]

Na pomníku Stanislava Vydry na Olšanských hřbitovech se zub času už viditelně podepsal

Na pomníku Stanislava Vydry na Olšanských hřbitovech se zub času už viditelně podepsal

 

Busta z roku 1814 se nachází v budově MFF UK na Karlově

Busta z roku 1814 se nachází v budově MFF UK na Karlově


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK