Proběhlo první zasedání Komise pro etiku ve výzkumu FF UK

Hlavním cílem komise je zajištění ochrany práv osob, které jsou předmětem výzkumu v rámci vědeckých a výzkumných projektů, řešených zaměstnanci a studenty fakulty. Komise jedná na základě jednotlivých žádostí o etické posouzení projektů, které jí předkládají řešitelé projektů. Žadatelé se na komisi mohou obracet prostřednictvím e-mailu.

Zasedání komise je svoláváno dle potřeby: první proběhlo 25. května 2017.

stránky komise


Související články