Na konci roku 2016 bylo úspěšně uzavřeno další kolo Vnitřních grantů FF UK

Zadání letošní soutěže vedlo k posílení spolupráce mezi studujícími a akademiky i ke zvýšení kvality jednotlivých projektů navázaných na vybraná výzkumná témata. V porovnání s předcházejícími ročníky došlo navíc k navýšení rozpočtu soutěže. Celkem bylo podáno 105 projektových žádostí. V hodnotícím procesu, do kterého bylo zapojeno Grantové oddělení, vedoucí základních součástí, Komise pro vědu, Stipendijní komise, členové rad Progresů a paní děkanka, bylo k financování doporučeno projektů 45.

vnitřní granty 2017


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK