Prof. Igor Lukeš bude na FF UK přednášet o Stalinovi a československé krizi v letech 1938–1939

Od počátku až do konce československo-německé krize ve třicátých letech dodávala Moskva pražské vládě odvahu a opakovaně ji vybízela k odvaze a boji. Byl ale Sovětský svaz skutečně ochoten bojovat po boku demokratického Československa proti Třetí říši – spolu s Francií, nebo dokonce i bez ní? Měl Stalin nějaký dlouhodobý plán? A pokud sovětská strategie existovala, obsahovala revoluční komponent? Byl Stalinův pakt s Hitlerem východiskem z nouze, nebo jedním z cílů jeho zahraniční politiky?

Přední americký specialista českého původu prof. Igor Lukeš v přednášce konané 24. října od 16:30 v m. č. 209 (nám. Jana Palacha 2, Praha 1, hlavní budova FF UK) seznámí českou odbornou i laickou veřejnost se závěry svého dlouholetého výzkumu. Přednášku pořádá Ústav světových dějin FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK