Archiv

Prof. Igor Lukeš bude na FF UK přednášet o Stalinovi a československé krizi v letech 1938–1939

Předního americký specialista českého původu seznámí českou odbornou i laickou veřejnost se závěry svého dlouholetého výzkumu. Přednáška se koná 24. října a pořádá ji Ústav světových dějin FF UK.