Ivan Foletti vystoupí jako host Ústavu pro dějiny umění FF UK a povede týdenní přednáškový cyklus

V týdnu 10.–14. října zve Ústav pro dějiny umění FF UK na přednáškový cyklus „Pět kapitol z dějin přemýšlení o pozdní antice“, který přednese doc. Ivan Foletti, uznávaný odborník na umění pozdní antiky a raného středověku, působící v Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně.

Přednášky proběhnou od pondělí do pátku 10.–14. října 2016 vždy od 14:10 do 17:20 v posluchárně č. 415, Celetná 20, Praha 1.

Program přednášek:

pondělí 10. 10. | Uvedení do „pozdní antiky“ a mýty o Konstantinovi (280–337)

Konstantinův oblouk, Císařské portréty, Kristus a císař…

úterý 11. 10. | Pohané a Křesťané: tolerance, koexistence, násilí a konec dějin (340–410)

Projektina krabička, Via Livenza, Katakomby ve Via Latina, Svatá Pudenziana

středa 12. 10. | Triumf křesťanství a pád Západu? (432–548)

Santa Maria Maggiore, Santi Cosma e Damiano, Ravenna, Diptychy…

čtvrtek 13. 10. | Jsou tady! Langobardští migranti a zrození Evropy (568–774)

Umění kočovníků, Cividale del Friuli, Ratchisův Oltář, Pavia…

pátek 14. 10. | Všechno je jinak? Dějiny umění a jak šel Honza do pohádky

Castelseprio, desková malba, Perennial Hellenism

Hostování doc. Folettiho v Praze je výsledkem dlouho plánované spolupráce mezi Ústavem pro dějiny umění FF UK, Seminářem dějin umění MU a Katedrou dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK