Mezioborový projekt studentů FF UK Divná místa přichází s netradiční konferencí

Místa s tajemstvím, neidylické prostory i objekty vyčnívající ze svého okolí se každodenně vepisují do podoby organismu města. Co všechno ovlivňuje puls hlavních tepen, kam se větví jeho drobné vlásečnice, jaké divné prostory jím prostupují a jakým způsobem dochází k jeho neustálé proměně dlouhodobě zkoumá mezioborový projekt studentu FF UK – Divná místa, který přichází se svou první konferencí – Psát město, jejíž součástí můžete být i vy. Společně ji připravili studenti Katedry filmových studií a Ústavu české literatury a komparatistiky.

Psát město nemá být akademickou konferencí jako spíše momentem setkání zcela různých přístupů z teoretické i praktické oblasti, které představí nazíraní na město jako fenomén v co největší šíři. Program je proto tvořen jak odbornými příspěvky, tak prezentacemi současných (nejen) uměleckých projektů mapujících některou z tváří městského prostoru, ale rovněž panelovou diskuzí Centrum = periferie či bohatými doprovodnými projekcemi a hudebními vystoupeními.

Ve třech tematických blocích – Psát o městě, Psát po městě a Psát do města – se seznámíte s příspěvky zahrnujícími témata od problematiky vnitřní periferie města a tzv. vágního terénu přes umělecké intervence v městském prostoru, jako jsou graffiti či videomapping, vizuální smog a mediální fasády, až po výrazné zásahy do podoby města a plánování jeho budoucnosti, které vám budou prezentovat například Sylva Poláková, biolog a sociální antropolog Radan Haluzík, teoretička architektury Monika Mitášová, architekt Jaroslav Zima, ale i někdejší writer Epos 257, umělec a videoperformer Michal Kindernay a mnozí další. Mimo jiné zde bude poprvé oficiálně představena webová stránka Divná místa.

To vše bude probíhat v unikátních, veřejnosti dlouhou dobu nepřístupných podzemních prostorách 64 U HRADEB přímo v centru Prahy, o jejichž neobvyklosti svědčí i to, že zde bude návštěvníkům povolen přístup jen po podepsání vstupu na vlastní nebezpečí. Chcete-li se i vy seznámit s tím, co všechno znamená psát město, poznat zajímavé projekty, diskutovat o fenoménu města anebo navštívit jedno z „divných míst“, zaregistrujte se! A dorazte!

  1. září od 12:00 v prostoru 64 U HRADEB

Vstupné s registrací: dobrovolné (formulář se uzavírá 24. 9., tedy 3 dny před akcí).

Vstupné bez registrace: 32 Kč studenti, 64 Kč dospělí.

Před vstupem do prostoru 64 U HRADEB je nutno podepsat souhlas se vstupem na vlastní nebezpečí.

Program konference

profil Divná místa na Facebooku

událost na Facebooku (vč. programu)

registrační formulář

plakat


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK