Michael Sandel vystoupí v Praze

Jeden nejvlivnějších současných filozofů a jeden z nejoblíbenějších vyučujících na Právnické fakultě Harvardovy univerzity, profesor Michael Sandel, jehož přednášky jsou legendární rovněž díky velkému zapojení auditoria, vystoupí v Praze.

Přednášku s názvem „What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets“ prosloví v pondělí 18. dubna 2016 od 18:00 ve Velké aule Právnické fakulty UK.

Pořadateli této mimořádné akce jsou Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci se Studentským spolkem Agora, Pedagogickou fakultou UK, Právnickou fakultou UK, Filozofickou fakultou UK a Fakultou sociálních věd UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK