Buddhismus v deseti minutách? Mluvící hlavy FF UK připravují studenty k maturitě

Mluvící hlavy FF UK jsou sérií krátkých videopřednášek, v nichž pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze hovoří o literárních dílech, myšlenkových směrech a pojmech z předmětu základy společenských věd, které se nejčastěji objevují v okruzích maturitních otázek. Videa jsou určena nejen maturantům, ale i studentům jiných vysokých škol či zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti humanitních věd.

Sérii videí vytvořil kolektiv autorů pod vedením Evy Krásové, nynější doktorandky Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. Eva Krásová se nechala inspirovat zahraničními vysokými školami, které dbají o popularizaci humanitních vědních oborů mezi zájemci mimo akademické prostředí. Jako hlavní cílovou skupinu zvolila studenty středních škol, kteří se připravují k maturitní zkoušce.

mh_a4

Pozornost dnešních maturantů je zaměřena na nová média, mezi něž patří krátká videa na serveru YouTube. Právě tato platforma, umožňující snadné sdílení obsahu, byla pro projekt zvolena. Od roku 2014 bylo na oficiálním YouTube kanálu Filozofické fakulty UK ve dvou vlnách zveřejněno 43 přibližně desetiminutových videí, na nichž vysokoškolští pedagogové představují témata, jimž se věnují celý život a na něž jsou jedněmi z největších odborníků v České republice. Videa z první vlny (2014) dosahují tisíců zhlédnutí, videa zveřejněná v lednu 2016 viděly zatím stovky diváků. Projekt je rovněž prezentován na webových stránkách a má svůj facebookový profil.

Videa vznikla s podporou FF UK a jsou natočena v prostorách fakulty, kde každodenně probíhá výuka.

Cílem projektu je vytvořit komplexní síť videí pokrývajících všechna hlavní témata maturitních otázek z českého jazyka a literatury, základů společenských věd, filozofie, psychologie, politologie a sociologie.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK