Přednášky z Týdne diverzity 2015 jsou ke zhlédnutí online

tyden_diverzity_A4V týdnu od 23. 11. do 26. 11. 2015 proběhl na Filozofické fakultě UK kulturně-vědecký festival Týden diverzity, jehož cílem bylo propojovat osobnosti z akademického, mediálního, neziskového a politického světa a vytvářet prostor pro individuální reflexi hodnot jako rozmanitost, pestrost, lidskost a solidarita.

Během celého týdne probíhaly na půdě FF UK přednášky domácích i mezinárodních odborníků, debaty prolínající se s hudbou a filmem, které se občas přelily i do pražských ulic formou koncertů a tematických procházek. Představitelé vědeckých a kulturních institucí si spolu se studenty a širokou veřejností kladli otázku, zda potřebujeme rozmanitou společnost a jakou vzájemnou rozdílnost jsme v různých oblastech schopni akceptovat. V různých formách se Týden diverzity dotýkal i vztahu mezi distancovanou badatelskou zkušeností a postojem angažovaného intelektuála ve vztahu k aktuálním společenským problémům. 

Klíčové přednášky a debaty Týdne diverzity si můžete připomenout na youtube kanálu FF UK nebo zde:

Přednáškový blok „Migrace a veřejný diskurz“

Ruth Wodak (lingvistka, Lancaster University): Language of Walls

Matěj Spurný (historik, FF UK): Long Shadow of 1945

Eva Lehečková, Michal Hořejší (lingvisté, FF UK): The Role of Political Correctness in Public Discourse on Immigration

Panelová diskuse „Idea univerzity dnes“

Diskutují: Daniel Frynta (sociobiolog a etolog, PřF UK), Tomáš Petráček (teolog, UHK), Rut Bízková (předsedkyně TA ČR)

Moderuje: Mirjam Friedová (děkanka FF UK)

Panelová diskuse „Diverzita a role institucí“
Diskusní fórum se zástupci vybraných profesních prostředí:
státní instituce: Petr Pavlík (MŠMT)
média: Jaroslav Šonka
firemní prostředí: Kristina Kosatíková (IBM)
neziskový sektor: Zdenek Sloboda (Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu)
moderuje: Jan Bičovský (proděkan FF UK)

Fotogalerie z akce je k nahlédnutí na webu festivalu či na jeho facebookové stránce.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK