Proběhlo další předávání certifikátů pro dobrovolníky a dobrovolnice FF UK

Dobrovolnický program probíhá na Filozofické fakultě UK od zimního semestru 2014/2015. Jedná se o systematické zapojování studentů a studentek do organizace fakultních a oborových akcí.

Zájemci o zapojení do dobrovolnictví se hlásí fakultní koordinátorce Sáře Drahokoupil Vidímové, která eviduje jejich seznam a pravidelně dobrovolníky oslovuje s nabídkou akcí, do jejichž organizace se mohou zapojit.

Akce a aktivity jsou různé: pokud se jedná o větší fakultní akce (např. Den otevřených dveří FF UK, festival Open Square), dostávají dobrovolníci konkrétní úkoly a vždy v předvečer dané akce probíhá koordinační schůzka, kde se jednotlivé role vyjasňují. Nejčastěji se jedná o pomoc při organizaci přednášek a s prezentací oborů, rozdávání programů, pomoc návštěvníkům s orientací, ale také prodej prezentačních předmětů nebo obsluhu kamer při natáčení.

Vedle větších akcí se dobrovolníci mají možnost účastnit také menších konferencí, které se konají buď pod fakultní, nebo pod katederní záštitou. Dobrovolníci si vždy počítají hodiny, které prací stráví, ty eviduje fakultní koordinátorka a ve chvíli, kdy dosáhnou 40 odpracovaných hodin, získávají nárok na udělení oficiálního certifikátu o dobrovolnictví. Certifikát je vyhotoven v českém a anglickém jazyce a podepsán paní děkankou doc. Mirjam Friedovou.

První slavnostní předávání se konalo v květnu loňského roku. 20. ledna 2016 proběhlo v pracovně paní děkanky další setkání, v rámci nějž byly certifikáty předány čtyřem dobrovolnicím a jednomu dobrovolníkovi. Nárok na certifikát získali: student historie Lukáš Vokřínek, studentky politologie Lívia Salzerová a Gulnara Mavlyutova, studentka bohemistiky a lingvistiky Hana Gabrielová a studentka anglistiky Johana Lajdová.

Během zhruba hodinového setkání se dobrovolníci podělili s dalšími přítomnými o své zážitky a výhledy do budoucna.

„Jsem moc ráda, že jsem se mohla zapojit do dobrovolnického programu. Jelikož studuji v Jinonicích, nejsem tolik v kontaktu s hlavní budovou, a to je škoda,“ popsala svoji motivaci studentka politologie Gulnara Mavlyutova. Další oceněný dobrovolník Lukáš Vokřínek ji doplnil slovy: „Nevěděl jsem, kolik je na fakultě zákoutí.“

Dobrovolnictví ovšem není jen o práci, ale také o setkávání a seznamování napříč studovanými obory. Během semestru probíhá také několik neformálních setkání, kterého se účastní vedle dobrovolníků i členové a členky Studentské rady FF UK a fakultních spolků a vznikají tak například náměty na zajímavé studentské projekty. Máte-li zájem se do projektu zapojit, ozvěte se koordinátorce dobrovolnického programu Sáře Drahokoupil Vidímové.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK