Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty UK 2016–2020

Dlouhodobý záměr FF UK na léta 2016 až 2020 navazuje na vše dobré, co bylo v předcházejících letech a desetiletích vykonáno. Navazuje na Dlouhodobý záměr FF UK 2001–2011, je v souladu s Dlouhodobým záměrem FF UK na léta 2011–2021 a jeho aktualizacemi, navazuje také na dlouhodobé záměry Univerzity Karlovy v Praze přijaté v letech 2004 a 2011 a zejména na Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy 2016–2020.

Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty UK 2016–2020


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK