Konference Perspektivy klasické archeologie má již tradici

Čtvrtý ročník doktorandské konference věnované klasické archeologii, ale i ostatním vědám o antickém starověku, tentokrát nazvaný From Elites to the Others. Degrees of Visibility, proběhne ve čtvrtek a v pátek 10. a 11. prosince 2015 v Modré posluchárně v Celetné 20. V průběhu let se z akce pro doktorandy archeologie a příbuzných oborů stalo mezinárodní setkání mladých vědců, na němž prezentují výsledky svých výzkumů a své dokončené či rozpracované projekty před kolegy z oboru. Díky tomu může probíhat odborná debata o dalším směřování nejen klasické archeologie.

Dvoudenní setkání pořádá Ústav pro klasickou archeologii FF UK, je tedy samozřejmé, že své poznatky přednesou i studenti a doktorandi tohoto oboru. Letos patří celý blok konference bulharské archeologické lokalitě Jurta-Stroyno, kde česko-bulharský tým již dva roky zkoumá římské osídlení a kde byly mj. odkryty kamenné základy domu o pěti místnostech.

Čtvrteční i páteční zvanou úvodní přednášku prosloví italští kolegové, kteří se zabývají římskou archeologií. Emanuele Vaccaro z univerzity v Sieně představí své výzkumy (Roman Rural Non-Elites of Central Italy and Archaeological Visibility: New Data from the Excavating the Roman Peasant Project) a Alessandro Sebastiani z univerzity v Sheffieldu přednese výsledky práce na téma Accommodating the Lower Classes? Reuses of the Late Roman Villas and Urban Houses in Italy.

Další běh konference je rozdělen do několika tematických celků. Hlavní blok se týká tématu konference, tedy nově otevíraných výzkumů života nižších tříd v kontrastu s životem elit ve starověku, další se zabývá sociálními aspekty tématu; navazující části konference se pak týkají osídlení s ohledem na kontrast života elit a nižších tříd a nakonec i ostatních forem umění v tomto kontextu.

Klasická studia se dlouhá léta zabývala spíše studiem výjimečných aspektů života ve starověku, spíše světem elit než obyčejných lidí. Až v posledních letech si badatelé uvědomili, že materiální kultura nižších tříd může mít velkou vypovídací hodnotu, a i když nálezy nepředkládají tak unikátní objevy, výzkum tohoto fenoménu pomáhá ke komplexnímu pochopení struktury života starověkých civilizací.

Mezi přednášejícími jsou mladí archeologové z Velké Británie, Německa, Španělska, Polska, Rumunska, ale i Brazílie a dalších zemí. Tak geograficky těžko obsáhnutelný obor, jako je klasická archeologie, vyžaduje kontakty a předávání zkušeností mezi badateli z celého světa, a to je hlavním smyslem i této konference. Příspěvky budou prezentovány v angličtině, většina témat má širší přesah a bude tedy zajímavá i pro odbornou veřejnost.

foto: archiv FF UK

PeKlA_A3


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK