Velký třesk a otázka Boha: na FF UK bude přednášet prof. Schimmel

Univerzitní křesťanské hnutí (UKH) a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zvou na přednášku předního německého fyzika Prof. Dr. rer. nat. Thomase Schimmela. „Profesor Schimmel je nejen špičkový odborník, ale i výborný řečník s příkladnou dávkou pokory. Je obrovským privilegiem, že po sérii přednášek v Německu a Dánsku přijal pozvání přednést svoji řeč i na půdě Univerzity Karlovy v Praze,“ říká Tomáš Uher, ředitel UKH.

Přednáška navazuje na úspěšnou přednášku prof. Johna Lennoxe „Pohřbila věda Boha?“, která se na FF UK uskutečnila 6. 11. 2014.

Kde začíná historie všeho? Kdo třeskl při Velkém třesku? Od nepatrných nanočástic až k nekonečným dálkám vesmíru, přednáška vás vezme na cestu mikro- a makrokosmem. Poutavým způsobem vám prof. Thomas Schimmel odhalí fascinující propojení nanofyziky a astrofyziky. Působivé obrázky a čísla vás nechají žasnout nad divy přírody. Při těchto pohledech se nabízí nejen otázka tzv. „temné hmoty“, ale i otázka „odkud?“.

Fyzik Thomas Schimmel bádá a vyučuje na Institutu pro technologie (KIT) Univerzity v Karlsruhe. Je mimo jiné spoluzakladatelem Institutu pro nanotechnologie a iniciátor sítě bádání „Funkční nanostruktury“. Je vlastníkem mnoha patentů, přispěl např. k vynalezení transistoru na bázi jednoho atomu.

„Prof. Schimmel je světovým odborníkem v oblasti nanotechnologií a zabývá se také vznikem vesmíru a vztahu vědy a víry,“ shrnuje známý český popularizátor fyziky prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně.

Pražská přednáška proběhne v angličtině, bude simultánně tlumočena do českého jazyka a její součástí bude i diskuse s řečníkem. Prof. Schimmel bude mluvit na stejné téma také o den dříve (19. 10. 2015 od 17 hodin) na Přírodovědné fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Tamní návštěvu pořádá Jednota českých matematiků a fyziků se zaštítěním prof. Tomáše Tyce. Přednášku v Praze připravila Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Univerzitním křesťanským hnutím a záštitu nad akcí převzal s podporou jeho Magnificence rektora UK prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor UK pro tvůrčí a ediční činnost.

událost na Facebooku

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK