Proběhl přednáškový den Evropa a islám v dějinách. Je jejich vztah novou otázkou?

Spolek studentů historie FF UK pozval odborníky působící na FF UK i dalších institucích, aby 23. dubna přednášeli o vztahu Evropy a islámu. Program zakončila debata o křížových výpravách.

V poslední době se ve společnosti hodně diskutuje vztah Evropy a islámu. Je to však nová otázka? Jak bylo toto soužití řešeno v minulosti? A v místech, kde se spolu různá náboženství opravdu dostávala do styku a islám nebyl jen teoretickou záležitostí?

Tyto otázky si kladl Spolek studentů historie FF UK – a rozhodl se na ně odpovědět formou přednáškového dne Evropa a islám v dějinách, který se konal ve čtvrtek 23. dubna na půdě FF UK za podpory historických ústavů.

Na přednáškový den byli pozváni přednášející z řad FF UK, konkrétně pak z historických ústavů a Ústavu Blízkého východu a Afriky. Posluchači vyslechli přednášku doc. Martina Nejedlého (Ústav českých dějin FF UK) o křesťanském špionovi, který sepsal výjimečnou knihu, v níž popisuje islám z přátelské perspektivy, tedy úplně jiného pohledu, než byl v jeho době obvyklý. Na doc. Nejedlého navázal dr. Josef Ženka (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK) s přednáškou shrnující vztahy muslimů a křesťanů během osm staletí trvajícího soužití na Pyrenejském poloostrově.

Kromě Pyrenejského poloostrova je dalším místem, kde je islám v Evropě výrazně přítomen, Balkán. A právě o identitě muslimů v jihovýchodní Evropě přednášel dr. Ondřej Vojtěchovský, (Ústav světových dějin FF UK). Po něm uzavřel přednáškovou část dne prof. Eduard Gombár (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK) s povídáním o Evropě a islámu od Napoleona po současnost, které bylo prodchnuto i občasnými odbočkami k jeho osobním zkušenostem ze života v Tripolisu a Damašku.

Po nutné pauze na oddych přišel pomyslný zlatý hřeb odpoledne. Ve 20:00 započala závěrečná debata o křížových výpravách – tématu, které při zmínce o vztahu Evropy a islámu vytane na mysli jako první. Hosty debaty, jejíhož moderování se ujal Mgr. Jakub Izdný (Ústav světových dějin FF UK), byli doc. Pavel Hošek (Evangelická teologická fakulta UK), doc. Dana Picková z (Ústav světových dějin FF UK) a dr Pavel Soukup (Centrum medievistických studií AV ČR a UK). Společně se v debatě věnovali problému aktualizace křížových výprav, hlubinám středověku i dobovým problémům.

Na přednáškový den zavítalo kolem 200 diváků. Akce kromě zajímavých možností interdisciplinarity ukázala i to, že historie a FF UK mají společnosti co nabídnout.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK