Archiv

Proběhl přednáškový den Evropa a islám v dějinách. Je jejich vztah novou otázkou?

Spolek studentů historie FF UK pozval odborníky působící na FF UK i dalších institucích, aby 23. dubna přednášeli o vztahu Evropy a islámu. Program zakončila debata o křížových výpravách.