65 let Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK

Vernisáž výstavy se uskutečnila 19. května 2015 v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty UK.

foto: archiv FF UK