120 let od otevření bran Národopisné výstavy českoslovanské

Ústav etnologie FF UK a Knihovna FF UK uspořádaly výstavu o výstavě – 120 let od otevření bran Národopisné výstavy českoslovanské, jejíž vernisáž proběhla 21. dubna 2015 v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty UK.

foto: archiv FF UK