Ústav bohemistických studií FF UK získal dvě mezinárodní ocenění

V průběhu letošního léta obdržel Ústav bohemistických studií FF UK za svou práci v souvislosti s Letní školou slovanských studií dvě významná mezinárodní ocenění.

Vedoucí oddělení českého jazyka Ústavu slovanských jazyků a literatur National Chengchi University (NCCU) z Tchaj-pej na Tchaj-wanu paní Melissa Shih-hui Lin předala vedení Letní školy slovanských studií, kterou Ústav bohemistických studií FF UK organizuje, pamětní vlaječku. Těmito vlaječkami vyznamenává tchajwanská univerzita partnerské instituce v zahraničí za dlouholetou spolupráci. Letní škola a FF UK byly takto oceněny za pomoc při jazykové přípravě tchajwanských bohemistů.

Dne 22. srpna 2014 převzali v Bratislavě doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc., a PhDr. Jiří Hasil, Ph.D., z rukou rektora Univerzity Komenského prof. RNDr. Karola Mičiety, Ph.D., stříbrnou medaili rektora UKo. Medaile byla udělena Ústavu bohemistických studií za dlouholetou úspěšnou partnerskou spolupráci s Centrem pro slovenštinu jako cizí jazyk Studia Academica Slovaca FF UKo v oblasti výzkumu lingvodidaktických metod pro výuku češtiny a slovenštiny pro jinojazyčné mluvčí, a to při příležitosti slavnostního zakončení 50. jubilejního běhu Letní školy slovenského jazyka a kultury Studia Academica Slovaca a mezinárodního sympozia konaného jako součást oslav tohoto jubilea.

Bratislavská Letní škola tak oslavila své významné výročí a vzpomněla i společných kořenů s pražskou Letní školou slovanských studií – první kurzy slovenského jazyka se totiž konaly jako tzv. slovenské extenze na pražské LŠSS (na počátku šedesátých let zahraniční bohemisté a slovakisté studovali tři týdny v Praze a jeden na Slovensku). Tyto extenze se staly základem dnešní bratislavské Letní školy, která se osamostatnila před padesáti lety.

10252038_324977307669818_7400730803622863607_n

pamětní vlaječka od National Chengchi University (NCCU) z Tchaj-pej na Tchaj-wanu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

stříbrná medaile rektora Univerzity Komenského v Bratislavě

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK