„Bál jsem se beztvarosti,“ říká básník Ondřej Hanus, čerstvý laureát Ceny Jiřího Ortena

Ondřej Hanus (nar. 1987) vystudoval bohemistiku a překladatelství z angličtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se současnou poezií a v rámci doktorského studia na Filozofické fakultě UK dějinami českého sonetu. Vydal sbírky Stínohrad (Weles 2008) a Výjevy (Host 2013), za niž obdržel Cenu Jiřího Ortena 2014.

„Můj přístup k překládání a k vlastní tvorbě se dost výrazně liší. Překládání je pro mě čistě věc intelektu, kdežto původní tvorbu sice také ovlivňuje intelekt, ale roli hraje i automatismus, nevědomí, emoce. Něco, co se nedá odměřit rozumem,“ uvedl v rozhovoru pro univerzitní časopis iForum.

iforum.cz, 10. června 2014


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK