V archeoparku se vzpomínalo na římského císaře Augusta

Návštěvníci archeoparku se mohli zúčastnit tryzny za zesnulého císaře, která byla zakončena zapálením pohřební hranice. Následovala přehlídka legií včetně ukázek jejich výcviku a gladiátorské hry.

Pro děti byla připravena římská škola plná úkolů a her a také gladiátorská školička. K vidění i vyzkoušení byla zbroj římských legionářů, návštěvníci se mohli zastřílet z manuballisty, římské varianty pozdějších kuší. Připraveny byly ukázky ze života starověké společnosti a dobová kuchyně.

Sobotní akci předcházelo páteční odborné kolokvium s názvem „Colloquium Augustum“. Klasičtí archeologové a historici se zaměřením na starověk zhodnotili Augustův vliv nejen na soudobý antický Řím, ale také jeho význam pro dějiny našeho území i pro časy mnohem pozdější.

iforum.cz, 24. června 2014


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK