Archiv

Oddělení vědy FF UK mění organizaci administrace doktorského studia

Od 1. 10. 2018 budou studenti doktorského studia přiřazování k referentkám dle studijního programu. Od následujícího kalendářního roku budou obhajoby disertačních prací v gesci jednotlivých referentek příslušných studijních programů.