Oddělení vědy FF UK mění organizaci administrace doktorského studia

Od 1. 10. 2018 budou studenti doktorského studia přiřazování k referentkám dle studijního programu. Od následujícího kalendářního roku budou obhajoby disertačních prací v gesci jednotlivých referentek příslušných studijních programů.

V současné době jsou na OV dvě referentky, které se starají o studenty od zápisu až do období před odevzdáním disertační práce a jedna referentka poté zajišťuje proces obhajob disertačních prací. Doposud byli studenti ke svým referentkám přiřazováni dle abecedního pořádku.

Novinkou od 1. 10. 2018 bude přiřazování studentů k referentkám dle studijního programu. Pečlivou analýzou tak vznikly tři skupiny studentů: studenti filologických oborů, studenti historických věd a studenti ostatních studijních programů, které budou mít na starosti tři referentky, konkrétně Martina Baslová, Veronika Hýlová a Jana Pavlíčková. Tato změna již byla zohledněna při administraci zápisu do prvních ročníků doktorského studia.

Změny budou probíhat v několika fázích. V zimním semestru 2018/2019 budou tyto tři referentky zajišťovat administraci doktorandů od zápisu do studia po odevzdání disertační práce.

Veronika Hýlová (veronika.hylova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 319) bude spravovat agendu studentů ve studijních oborech sdružených pod studijním programem Filologie.

Jana Pavlíčková (jana.pavlickova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 836) bude mít na starosti studenty ve studijních oborech sdružených ve studijním programu Historické vědy.

Martina Baslová (martina.baslova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 320)  se bude starat o agendu studentů v ostatních studijních programech.

Podrobné rozdělení naleznete na webu Oddělení vědy.

 

Obhajoby disertačních prací v roce 2018 dořeší Veronika Hýlová (veronika.hylova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 319) a Vojtěch Šarše (vojtech.sarse@ff.cuni.cz, tel. 221 619 305).

Od následujícího kalendářního roku pak budou obhajoby disertačních prací v gesci jednotlivých referentek příslušných studijních programů. Každá z referentek tak bude mít na starosti studenty od zápisu do studia až k obhajobě. Ostatní agenda zůstává zatím beze změny.

Pevně věříme, že tuto změnu inspirovanou snahou o vylepšení administrace doktorského studia uvítají jak studenti, tak akademici.

Pro bližší informace kontaktuje Ing. Blanku Svobodovou, vedoucí OV.

 

Stručný časový rámec změn:

1. až 30. 9. 2018 první ročníky dle studijních programů (Baslová, Hýlová, Pavlíčková), ostatní ročníky dle abecedy (Baslová, Pavlíčková), disertační práce (Hýlová, Šarše)
30. 9. až 31. 12. 2018 všichni studenti dle studijních programů (Baslová, Hýlová, Pavlíčková), disertační práce (Hýlová, Šarše)
od 1. 1. 2019  celé studium dle studijních programů (Baslová, Hýlová, Pavlíčková)

Studenti jsou k referentce přirazeni dle studijního programu/studijního oboru.

 

Veronika Hýlová spravuje agendu studentů ve studijních oborech sdružených pod studijním programem Filologie. Jedná se o tyto obory:

kód obor program
XANL Anglická a americká literatura Filologie CZE
4AJ Anglický jazyk Filologie CZE
XANJ Anglický jazyk Filologie CZE
4ALK Anglofonní literatury a kultury Filologie CZE
4ALE Anglophone Literatures and Cultures Filologie ENG
4KLE Classical Philology Filologie ENG
4CJ Český jazyk Filologie CZE
XCJ Český jazyk Filologie CZE
4CL Dějiny české literatury a teorie literatury Filologie CZE
XCL Dějiny české literatury a teorie literatury Filologie CZE
XDKJ Didaktika konkrétního jazyka Filologie CZE
4FO Fonetika Filologie CZE
XFO Fonetika Filologie CZE
XGEJ Germánské jazyky Filologie CZE
XGER Germánské jazyky a literatury Filologie CZE
XGEL Germánské literatury Filologie CZE
XJAA Jazyky zemí Asie a Afriky Filologie CZE
4KLF Klasická filologie Filologie CZE
XKLF Klasická filologie Filologie CZE
4LM Latinská medievistika a novolatinská studia Filologie CZE
XLME Latinská medievistika a novolatinská studia Filologie CZE
XMLI Matematická lingvistika Filologie CZE
4LME Medieval and Neo-Latin Studies Filologie ENG
4KOM Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) Filologie CZE
XKOM Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) Filologie CZE
XOBL Obecná lingvistika Filologie CZE
4FOE Phonetics Filologie ENG
4RLE Romance Literatures Filologie ENG
4RJ Románské jazyky Filologie CZE
XROJ Románské jazyky Filologie CZE
4RL Románské literatury Filologie CZE
XROL Románské literatury Filologie CZE
4SFR Slavjanskije filologii Filologie RUS
4SF Slovanské filologie Filologie CZE
XSLE Slovanské filologie Filologie CZE
4SL Slovanské literatury Filologie CZE
XSLL Slovanské literatury Filologie CZE
XTAA Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky Filologie CZE
XTRF Traductologie Filologie FRE
XTRE Translation Studies Filologie ENG
XTRA Translatologie Filologie CZE

 

Jana Pavlíčková má na starosti studenty ve studijních oborech sdružených ve studijním programu Historické vědy. Jedná se o tyto obory:

kód obor program
4CD České dějiny Historické vědy CZE
XCDE České dějiny Historické vědy CZE
XDAA Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Historické vědy CZE
4ANT Dějiny antického starověku Historické vědy CZE
XANT Dějiny antického starověku Historické vědy CZE
XDDE Didaktika dějepisu Historické vědy CZE
XEGY Egyptologie Historické vědy CZE
XEGE Egyptology Historické vědy ENG
XETN Etnologie Historické vědy CZE
4OD Historie/obecné dějiny Historické vědy CZE
XODE Historie/obecné dějiny Historické vědy CZE
4ODE History/General History Historické vědy ENG
4IBE Ibero-American Studies Historické vědy ENG
4IB Iberoamerikanistika Historické vědy CZE
XIBE Iberoamerikanistika Historické vědy CZE
XARK Klasická archeologie Historické vědy CZE
4MHD Moderní hospodářské a sociální dějiny Historické vědy CZE
XMHD Moderní hospodářské a sociální dějiny Historické vědy CZE
XPVH Pomocné vědy historické Historické vědy CZE
XPRA Pravěká a středověká archeologie Historické vědy CZE

 

Martina Baslová spravuje agendu studentů ve studijních oborech sdružených v následujících studijních oborech:

kód obor program
XAND Andragogika Pedagogika CZE
XVU Dějiny výtvarného umění Obecná teorie a dějiny umění a kultury CZE
XDV Divadelní věda Obecná teorie a dějiny umění a kultury CZE
XEST Estetika Obecná teorie a dějiny umění a kultury CZE
XFVE Film Studies Obecná teorie a dějiny umění a kultury ENG
XFV Filmová věda Obecná teorie a dějiny umění a kultury CZE
4FIL Filozofie Filozofie CZE
XFIL Filozofie Filozofie CZE
XHV Hudební věda Obecná teorie a dějiny umění a kultury CZE
4INF Informační věda Informační studia a knihovnictví CZE
XINF Informační věda Informační studia a knihovnictví CZE
XPSK Klinická psychologie Psychologie CZE
XKUL Kulturologie Obecná teorie a dějiny umění a kultury CZE
XLGE Logic Logika ENG
XLG Logika Logika CZE
XHVE Musicology Obecná teorie a dějiny umění a kultury ENG
XPSO Obecná psychologie Psychologie CZE
XPED Pedagogika Pedagogika CZE
4FIE Philosophy Filozofie ENG
XPOL Politologie Politologie CZE
XPSP Psychologie práce a organizace Psychologie CZE
4REL Religionistika Filozofie CZE
XREL Religionistika Filozofie CZE
4SP Sociální práce Sociální politika a sociální práce CZE
XPSS Sociální psychologie Psychologie CZE
4SOC Sociologie Sociologie CZE
XSOC Sociologie Sociologie CZE
4SOE Sociology Sociologie ENG
XTEE Text and Events in Early Modern Europe (Erasmus Mundus Joint Doctorate) Text a dění v raně novověké Evropě ENG

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK