Minulá volební období

Pozvánka na 19. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 19. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 16. dubna 2020 ve 13:30 online, technické podrobnosti níže.

Vzhledem k epidemii koronaviru a nařízením vlády ČR se zasedání koná distančně. K zasedání se můžete připojit pomocí aplikace MS Teams nebo v prohlížečích Chrome/Edge na adrese: http://tiny.cc/senat19. Přihlaste se uživatelským jménem ve tvaru login@ff.cuni.cz (např. novajaf@ff.cuni.cz) a heslem CAS (jako do SIS). Pokud nejste členem akademické obce FF UK a chcete se zasedání zúčastnit, pošlete předem nebo během zasedání požadavek na adresu pas@ff.cuni.cz a bude vám zaslána elektronická pozvánka, pomocí které se budete moci připojit.
Při připojování i během zasedání se prosím řiďte těmito technickými pokyny.

Navrhovaný program zasedání:

  1. Schválení programu 19. zasedání
  2. Schválení zápisu ze 18. zasedání ze dne 12. března 2020
  3. Změna Pravidel pro organizaci studia na FF UK
  4. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK
  5. Změna Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na FF UK
  6. Změna Jednacího řádu Vědecké rady FF UK
  7. Změna Jednacího řádu Akademického senátu FF UK
  8.  Akreditace
  9. Úpravy podmínek přijímacího řízení
  10.   Různé