Akademický senát FF UK: Volby

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vyhlášení voleb do AS FF UK

Výzva akademické obci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Zápis ze schůze volební komise dne 19. 5. 2006

Zápis ze schůze volební komise dne 9. 5. 2006

Zápis ze schůze volební komise dne 2. 5. 2006

Volební a jednací řád akademického senátu FF UK , reg. 21. 4. 2006

Kandidátní listiny

Kandidátní listina pro volby do AS FF UK na volební období 2006-2008 – Kurie akademických pracovníků

Kandidátní listina pro volby do AS FF UK na volební období 2006-2008 – Kurie studentů

Výsledky voleb

Zápis ze zasedání volební komise 24. 5. 2006 – Sčítání volebních lístků

Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty UKv kurii akademických pracovníků – Volební období 2006-2008

Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty UKv kurii studentů – Volební období 2006-2008