Pozvánka na 10. zasedání AS FF UK 2020-22

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 10. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2020–2022, které se uskuteční ve čtvrtek dne 10. června 2020 ve 13:30 hodin v aule č. 131 na hlavní budově FF UK.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se bude zasedání konat hybridně, tedy prezenčně i v online přenosu v MS Teams (https://bit.ly/3pl8jrp). Členky a členové akademického senátu se kvůli tajnému hlasování zúčastní prezenčně, u ostatních je preferována distanční účast. Nečlenové akademické obce se musí požádat o přístup na adrese pas@ff.cuni.cz.

Navrhovaný program zasedání:

  1. Schválení programu 10. zasedání
  2. Schválení zápisu z 9. zasedání
  3. Návrh složení Disciplinární komise FF UK
  4. Smlouva o nájmu prostor pro provozování bufetu
  5. Doplnění podmínek přijímacího řízení
  6. Volba kandidáta na děkana
  7. Představení kandidátů na rektora
  8. Různé

 

PAS FF UK