Dětská univerzita FF UK | ZS 2015/2016

zimní semestr 2015/2016

úterý 13. října Svět a mýty antických Řeků 3.–5. třída ZŠ
úterý 20. října Po školních stopách našich předků 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 22. října Potkání s poezií 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
úterý 27. října Říše a bohové antických Římanů 3.–5. třída ZŠ
úterý 3. listopadu Jak pracuje archeolog 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 5. listopadu Letem pravěkým světem 3.–5. třída ZŠ
úterý 10. listopadu Povídejme si o filmech a knihách 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
pátek 13. listopadu Strašidelné pověsti dob minulých i internetového věku 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
pondělí 16. listopadu Za tajemstvím lidské řeči 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 19. listopadu Odkud se berou slova? 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
úterý 24. listopadu Příběh upíra: ze světa pověr na stránky románů 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
středa 25. listopadu Za tajemstvím pohádek a pověstí 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 26. listopadu Hrdinové trójské války aneb cesta tam a zase zpátky 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
pondělí 30. listopadu Romové v České republice – známe je? 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
středa 2. prosince Rozumíme si? 3.–5. třída ZŠ
čtvrtek 3. prosince Co je to vlastně latina a proč se ji ještě dnes učit? 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
středa 9. prosince Buddha a jeho poselství 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
čtvrtek 10. prosince Výprava do školy minulosti 3.–5. třída ZŠ
středa 16. prosince Kleopatra a Římané ve filmu a skutečnosti 6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
úterý 19. ledna 2016 Slavnostní zakončení zimního semestru Dětské univerzity FF UK

 

Svět a mýty antických Řeků
datum úterý 13. října 2015  Sofie_15_1
čas 16:00–17:30
místo týmová studovna Knihovny Jana Palacha (suterén hlavní budovy FF UK, vchod napravo od hlavního schodiště vedle bistra Bazaar – cesta bude značena šipkami)
ústav / katedra Ústav pro klasickou archeologii FF UK
pedagog PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
kapacita 20
Přednáška seznámí posluchače na jedné straně se světem starých Řeků, s jeho utvářením, fungováním v jeho každodennosti i chvílích mimořádných a svátečních, s jeho hmotnou podobou i duchovní kulturou. Na straně druhé se však přednáška aktuálně zaměří též na odkaz řeckého umění, filozofie, sportovního ducha i například demokracie pro naši dobu.

 

Po školních stopách našich předků
datum úterý 20. října 2015  Sofie_15_2
čas 16:00–17:30
místo Jindřišská 32
ústav / katedra Katedra pedagogiky FF UK
pedagog doc. Růžena Váňová + 2 další lektoři
kapacita 25
V rámci exkurze se vypravíme na zajímavá pražská místa (Týnská škola, škola u sv. Jindřicha), kde se žáci a studenti v dávné i nedávné minulosti vzdělávali. Dozvíte se mnoho zajímavostí o historii těchto míst, ale i o historii školství v českých zemích a významných osobnostech pedagogiky. Nebude chybět ani hra a zábavné úkoly pro bystré hlavičky.S sebou: přezůvky, vhodné oblečení a obuv dle aktuálního počasí.

 

Potkání s poezií
datum čtvrtek 22. října 2015  sofie_info_bar
čas 16:00–17:30
místo nám. Jana Palacha 2, hlavní budova FF UK, místnost č. 413 (4. patro, nejlépe výtahem z přízemí)
ústav / katedra Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
pedagog Mgr. Klára Čermochová
kapacita 20
Seznámíme se s několika českými básněmi, u každé se pozastavíme nad nějakým charakteristickým rysem básně – rytmem, rýmem, metaforou, opakováním. Zkusíme si báseň zarecitovat a kousek si sami složit. Pokud bude k dispozici technika, poslechneme si, jak přednáší samotní básníci. Seminář bude otevřený, diskuzní, tvůrčí s cílem ukázat, že poezie je pro každého a objevovat ji může být napínavé.

 

Říše a bohové antických Římanů
datum úterý 27. října 2015  Sofie_15_1
čas 16:00–17:30
místo týmová studovna Knihovny Jana Palacha (suterén hlavní budovy FF UK, vchod napravo od hlavního schodiště vedle bistra Bazaar – cesta bude značena šipkami)
ústav / katedra Ústav pro klasickou archeologii FF UK
pedagog PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
kapacita 20
Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače se světem tvořeným Římany, jejich říší a jejich bohy. Jakkoli v mnoha ohledech navázali na odkaz starých Řeků, přesto dokázali Římané zcela po svém některé civilizační jevy rozvinout ještě dále. Týká se to jejich kulturní přizpůsobivosti na straně jedné i schopnosti obohatit se z jiných kultur na straně druhé. Výslednou, technologicky a administrativně i dnes inspirující kulturu pak nabídli mnoha podmaněným národům a jejich říše se jako funkční celek stala trvalou inspirací mnoha dobám pozdějším.

 

Jak pracuje archeolog
datum úterý 3. listopadu 2015 Sofie_15_3
čas 16:00–17:30
místo týmová studovna Knihovny Jana Palacha (suterén hlavní budovy FF UK, vchod napravo od hlavního schodiště vedle bistra Bazaar – cesta bude značena šipkami)
ústav / katedra Ústav pro klasickou archeologii FF UK
pedagog PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
kapacita 20
Cílem této přednášky je přiblížit posluchačům archeologii jako vědu zabývající se především člověkem a jeho minulostí, třebaže k tomu vychází převážně z jím vytvořených předmětů. Jako taková je archeologie uplatnitelná všude kolem nás, odkrývá tajemství našich měst i venkova, dostává se k minulým vládcům stejně jako k jejich poddaným, ke způsobu jejich života, jeho kvalitě, nemocem, práci a nakonec i smrti. Archeologie tak bjevuje příběhy, na které se dávno zapomnělo.

 

Letem pravěkým světem
datum čtvrtek 5. listopadu 2015  Sofie_15_3
čas 16:00–18:00
místo Celetná 20, 1. patro, m. č. 148
ústav / katedra Ústav pro archeologii FF UK
pedagog doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. (PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D., Ing. Renata Šmidtová)
kapacita 25
Víte, co archeologové doopravdy dělají a proč? Chcete se dozvědět, jak vypadá archeologický výzkum? Kreslili jste už někdy lidskou lebku? Myslíte si, že je jednoduché vyrobit předmět z hrnčířské hlíny?
Na Ústavu pro archeologii vám to povíme. Navíc si vyzkoušíte, jak se v pravěku drtilo obilí na kamenné zrnotěrce, ochutnáte medovou placku „à la pravěk“, podíváte se, jak se vyráběly nástroje z pazourku, prozkoumáte vědeckou knihovnu a sáhnete si na spoustu kamenných, keramických i bronzových pravěkých nástrojů. Vlastně se tak trochu dotknete pravěku! A nakonec možná i zjistíte, jak vznikla Věstonická venuše.

 

Povídejme si o filmech a knihách
datum úterý 10. listopadu 2015  Sofie_15_5
čas 15:00–16:30
místo nám. Jana Palacha 2, hlavní budova FF UK, místnost č. 131S (suterén), sraz v přízemí u vrátnice
ústav / katedra Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
pedagog Mgr. Petr Andreas, Ph.D.
kapacita 20
Cílem workshopu je seznámit účastníky se současnými podobami kritiky literatury a filmu; důraz bude kladen na kritický přístup a orientaci v jejich mediálním kontextu: rozlišování reklamních anotací, mainstreamové žurnalistiky, subjektivních hodnocení bloggerů apod. První část bude založena na výkladu a diskusi, v druhé části bude každý účastník vybídnut, aby napsal krátkou kritiku/recenzi knihy či filmu, které četl nebo viděl. O svém výtvoru si na závěr pohovoří s vedoucím workshopu.

 

Strašidelné pověsti dob minulých i internetového věku
datum pátek 13. listopadu 2015  sofie_info_bar
čas 16:00–17:30
místo Etnografické oddělení Národopisného muzea – Musaion, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5
ústav / katedra Ústav etnologie FF UK
pedagog PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
kapacita 20
Strach z neznáma patří k nejsilnějším lidským emocím a všechny známé kultury a společnosti mají velké množství strašidelných mýtů, legend a pověstí. Nejinak je tomu i v české kultuře – v krátké přednášce doplněné seminářem se seznámíme se základními tématy českých démonologických pověstí a jejich společenskou a kulturní funkcí.

 

Za tajemstvím lidské řeči
datum pondělí 16. listopadu 2015  sofie_fonetická_bar
čas 16:00–17:30
místo nám. Jana Palacha 2, přízemí, m. č. 16
ústav / katedra Fonetický ústav FF UK
pedagog doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
kapacita 24
Řeč je něco, co každodenně používáme, aniž bychom o tom museli moc přemýšlet. Prostě mluvíme. Děti se přesvědčí o tom, že řeč není tak jednoduchá, jak by se na první pohled – či poslech – mohlo zdát, a že skrývá spoustu zajímavých tajemství. Společně se na řeč podíváme z hlediska její tvorby i vnímání a především si s ní budeme různými způsoby hrát.

 

Odkud se berou slova?
datum čtvrtek 19. listopadu 2015  Sofi_0002_bar_web
čas 16:00–17:30
místo nám. Jana Palacha 2, hlavní budova FF UK, místnost č. 111 (1. patro)
ústav / katedra Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
pedagog doc. PhDr. Jiří Rejzek
kapacita 20
Přednáška seznámí zájemce přístupnou formou se zajímavostmi týkajícími se původu slov. Účastníci si zkusí odhadnout původ některých slov, seznámí se s lidovou etymologií a zajímavými významovými posuny a také s některými kuriózními procesy, jimiž nová slova vznikají.

 

Příběh upíra: ze světa pověr na stránky románů
datum úterý 24. listopadu 2015 sofie_info_bar
čas 16:00–17:30
místo týmová studovna Knihovny Jana Palacha (suterén hlavní budovy FF UK, vchod napravo od hlavního schodiště vedle bistra Bazaar – cesta bude značena šipkami)
ústav / katedra Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
pedagog Mgr. Jiří Jelínek
kapacita 20
Když se řekne upír, představí si snad každý bledého aristokrata sajícího krev. Ale vampýr nebyl vždycky takový! Své vlastnosti a atributy získával postupně. Přednáška se bude zabývat vývojem představ o upírovi, od jakéhosi nejasného revenanta děsícího jihovýchodní Evropu přes klasického literárního upíra „drákulovského“ typu až po současná umělecká zpracování tohoto neobyčejně populárního strašidla.

 

Za tajemstvím pohádek a pověstí
datum středa 25. listopadu 2015  sofie_info_bar
čas 16:00–17:30
místo Etnografické oddělení Národopisného muzea – Musaion, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5
ústav / katedra Ústav etnologie FF UK
pedagog PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
kapacita 20
Přednáška se interaktivním způsobem zabývá původem, historií a původním významem nejznámějších lidových pohádek a pověstí. Úvodem představí trojici známých pohádek – O Červené karkulce, O Jeníčkovi a Mařence a o Popelce; následná seminární část umožní dětským studentům na základě odborných folkloristických katalogů vyhledat původ a dozvědět se zajímavá fakta o historii jakékoli pohádky či pověsti, na kterou si vzpomenou. Dětští studenti si mohou na seminární část přinést svojí oblíbenou pohádkovou knížku, tak aby ostatním usnadnili pochopení děje jimi vybrané pohádky.

 

Hrdinové trójské války aneb cesta tam a zase zpátky
datum čtvrtek 26. listopadu 2015  Sofie_15_1
čas 16:00–17:30
místo nám. Jana Palacha 2, hlavní budova FF UK, místnost č. 319 (3. patro)
ústav / katedra Ústav řeckých a latinských studií FF UK
pedagog Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
kapacita 20
Přednáška podává přístupnou formou příběhy hrdinů trójské války – co o nich můžeme říci a odkud to víme.

 

Romové v České republice – známe je?
datum pondělí 30. listopadu 2015 sofie_info_bar
čas 16:00–17:30
místo Celetná 20, místnost č. 307 (třetí patro), sraz v přízemí
ústav / katedra Ústav etnologie FF UK
pedagog doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D.
kapacita 20
V rámci přednášky budou posluchači seznámeni s historií Romů od příchodu do Evropy, se zvláštním ohledem k situaci v zemích bývalého Československa. Dále bude pozornost věnována specifikům romské tradiční kultury, se zřetelem k odlišnosti jednotlivých romských skupin. Opominuta nezůstanou ani aktuální témata, jako je např. situace tzv. romských ghett.

 

Rozumíme si?
datum středa 2. prosince 2015  Sofie_translatologie
čas 16:00–18:00
místo Hybernská 3, 2. patro
ústav / katedra Ústav translatologie FF UK
pedagog prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
kapacita 24
Přednáška děti seznámí s tím, co všechno je překlad a jak překladatel hledá přesná slova (a proč na tom záleží). Dojde i na pár slovních hříček rozvíjejících jazykovou tvořivost a fantazii. Poté se děti dozví, co je to tlumočení a jak si díky tlumočníkům můžeme rozumět s někým, kdo mluví jiným jazykem než my. Po názorných ukázkách si děti samy v tlumočnických kabinách vyzkoušejí, jak je to náročné povolání a co všechno musí tlumočník zvládnout.

 

Co je to vlastně latina a proč se ji ještě dnes učit?
datum čtvrtek 3. prosince 2015  Sofie_15_1
čas 16:00–17:30
místo nám. Jana Palacha 2, hlavní budova FF UK, místnost č. 111 (1. patro)
ústav / katedra Ústav řeckých a latinských studií FF UK
pedagog doc. Lucie Pultrová, Ph.D.
kapacita 20
Latina není jen jazyk starověkého Říma, ale po celý středověk i raný novověk byla hlavním jazykem vzdělanosti na území téměř celé Evropy. Je to tedy jazyk i naší historie a kultury. Znalost latiny je ovšem nejen klíčem k evropské kulturní tradici, ale pomáhá i při učení se moderním cizím jazykům.

 

Buddha a jeho poselství
datum středa 9. prosince 2015  Sofie_15_7
čas 16:00–17:30
místo nám. Jana Palacha 2, hlavní budova FF UK, místnost č. 300 (3. patro)
ústav / katedra Ústav jižní a centrální Asie FF UK
pedagog Mgr. Nora Melnikova, Ph.D.
kapacita 20
Na přednášce se dozvíme, v čem spočívají základy Buddhova učení podle nejstarších dochovaných textů. Budeme mluvit o smrti, o moudrosti, o meditaci a o lásce ke všem živým bytostem. Na závěr si představíme některé z nejkrásnějších buddhistických památek. Vhodné pro zájemce o filosofii.

 

Výprava do školy minulosti
datum čtvrtek 10. prosince 2015  Sofie_15_6
čas 15:30–16:45
místo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. KomenskéhoValdštejnská 20http://www.npmk.cz
ústav / katedra Katedra pedagogiky FF UK
pedagog PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.; Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
kapacita 25
Copak asi měla paní učitelka v kabinetu před 100 lety? Co se museli žáci dříve učit? Jaké byly tresty za lenost a zlobení? Jak vypadaly učebnice a jiné školní pomůcky v dávné minulosti? Jaké vysvědčení si domů nosily naše prababičky? To a mnohem více se dozvíte, vydáte-li se s námi na výpravu do školy minulosti… A že se nebudete v naší škole nudit, to vám zaručujeme!

 

Kleopatra a Římané ve filmu a skutečnosti
datum středa 16. prosince 2015  Sofie_15_5
čas 16:00–17:30
místo nám. Jana Palacha 2, hlavní budova FF UK, místnost č. 300 (3. patro)
ústav / katedra Ústav řeckých a latinských studií FF UK
pedagog Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.
kapacita 20
Přednáška jednak představí známá i neznámá filmová ztvárnění Kleopatry a jednak na tom nejproslulejším, tedy klasické versi z roku 1963 s Liz Taylor a Richardem Burtonem, představí osobnost nejen Kleopatřinu, ale i Římanů, kteří v jejím příběhu vystupují, a vůbec dobu, v níž žila. Součástí přednášky budou komentované ukázky z filmu.

 

Slavnostní zakončení zimního semestru Dětské univerzity FF UK
úterý 19. ledna 2016

Filozofická fakulta UK realizuje projekt Dětská univerzita FF UK, který vychází ze vzoru některých podobných úspěšných projektů v České republice i v zahraničí, jež otevírají brány akademické půdy nejmladší generaci. Primárně je cílem představit nejmladší generaci univerzitní prostředí jako inspirativní místo, které je prostorem pro poznávání světa a přemýšlení. Prostřednictvím tohoto přístupu lze docílit toho, aby studium nebylo považováno dětmi za aktivitu spojenou pouze s povinností, ale bylo shledáno především zajímavou a obohacující činností. Filozofická fakulta UK disponuje mimořádným potenciálem mnoha oborů, které umožňují nahlédnout do fascinujícího procesu poznávání světa.

Projekt je pořádán dvakrát ročně (v letním a v zimním semestru) a jako volnočasová aktivita je realizován vždy v odpoledních hodinách. Každý kurz má zpravidla časovou dotaci 90 minut, ve kterých jsou děti seznamovány akademickým pracovníkem fakulty zajímavou formou s vybraným tématem.

Zimního semestru 2015/2016, který probíhal od 13. října do 16. prosince 2015, se zúčastnilo 71 dětí. Byly rozšířeny kurzy pro starší děti (6.–9. třídu ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií), kterých proběhlo 10, kurzů pro mladší děti se uskutečnilo 9.

Mladší děti se například vypravily do Národopisného muzea (Musaion), kde se seznámily s vybranými pohádkami a pověstmi z pohledu etnologie, v kurzech vedených Ústavem pro klasickou archeologii se poučily o světě antických Řeků a Římanů a seznámily se s prací archeologa, ve Fonetickém ústavu si pohrály se způsoby zkoumání lidské řeči a v Ústavu translatologie si zkusily práci tlumočníka, pracovníci Ústavu pro archeologii je vzaly na návštěvu do pravěku, v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského se podívaly do školy minulosti.

Starší děti se seznámily s příběhy hrdinů trójské války, pronikly do tajů básnického řemesla, zjistily, jaké jsou rozdíly mezi recenzí, anotací a synopsí filmů a knih, v Národopisném muzeu se seznámily se strašidelnými pověstmi minulosti i současnosti, podnikly cestu za původem slov, obeznámily se s vývojem upírských mýtů, seznámily se s historií Romů, zjistily, kde všude je důležitá znalost latiny a v čem spočívají základy Buddhova učení, mohly srovnat známá i neznámá filmová ztvárnění Kleopatry.