Archiv autora: Klement Šťastný

FF > Články od: Klement Šťastný

Chráněno: test

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Sherlock vám to Ukáže

Dneškem začíná nový semestr, ale nejen to. Oficiálně je totiž zahájen provoz nového univerzitního discovery systému Ukaž. Jestli jste o pojmu discovery systém ještě neslyšeli, tak vězte, že jde o vyhledávací nástroj, který umožňuje z jediného rozhraní prohledávat nejen knihovní katalog, ale i předplácené elektronické zdroje, univerzitní repozitář vysokoškolských prací a řadu dalších informačních zdrojů. My knihovníci tomu někdy říkáme knihovní […]

Opatření děkana č. 1/2014 – Podrobnosti k poskytování a k podávání žádostí o příspěvky

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Podmínky přiznání příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby Čl. 3 Termíny a způsob podávání žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby Čl. 4 Termíny a způsob výplaty příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby Čl. 5 Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami Čl. 6 Závěrečná ustanovení Plný text opatření