Minulá volební období

Pozvánka na 14. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 14. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 14. listopadu 2019 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání:

 1. Schválení návrhu programu zasedání
 2. Schválení zápisu z 13. zasedání ze dne 10. října 2019
 3. Podmínky přijímacího řízení.
 4. Akreditace
 5. Návrh výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2018/2019
 6. Teze k financování základních součástí FF UK (pracovní materiál)
 7. Technické a organizační aspekty sběru dat týkající se připravovaného modelu financování
 8. Koncepce fungování výzkumných center FF UK (pracovní materiál pro přípravu OD)
 9. Hodnocení vzdělávací činnosti za akademický rok 2018/19 (evaluační zprávy)
 10. Systematizace rozvrhů na FF UK
 11. Různé
  a. Proběhnuvší výběrová řízení
  b. Proběhnuvší volby do AS UK na období 2020-2023
  c. Informace k Česko-čínském centru Univerzity Karlovy
  d. Informace k Okupační stávce za klima