Minulá volební období

Pozvánka na 11. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 11. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 13. června 2019 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání:

 1. Program zasedání
 2. Schválení zápisu z 10. zasedání ze dne 9. května 2019
 3. Standardy personálního zabezpečení.
 4. Změna Pravidel pro organizaci studia.
 5. Jmenování nového proděkana pro vědu doc. PhDr. Ladislava Stanča, Ph.D.
 6. Jmenování dvou nových členů vědecké rady doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. a doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D. (oba UPOL).
 7. Jmenování tajemníka FF UK Ing. Jana Šebka.
 8. Podmínky přijímacího řízení – Ph.D. (Germanoslavistika a dva programy psychologie)
 9. Jmenování členů disciplinární komise.
 10. Novelizace Jednacího řádu AS FF UK – zveřejňování audiozáznamu
 11. Podnět ve věci podoby atestací na FF UK
 12. Zveřejnění závěrů EK FF UK vzniklých na základě podnětu kol. Srcha
 13. Různé
  a. Proběhnuvší výběrová řízení (za SV v pořádku)