Minulá volební období

Pozvánka na 10. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 10. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 9. května 2019 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání:

 1. Program zasedání
 2. Schválení zápisu z 9. zasedání ze dne 11. dubna 2019
 3. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK – učitelské programy
 4. Rozpočet FF UK pro rok 2019
 5. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2018
 6. Výroční zpráva fakulty za rok 2018
 7. Opatření děkana Etika vědecké práce
 8. Návrh Opatření děkana o statutu Centra afrických studií
 9. Podnět týkající se způsobu udělování stipendií za vynikající studijní výsledky
 10. Různé
  a. Proběhnuvší výběrová řízení
  b. Informace o výběrovém řízení na pozici tajemníka FF UK.
  (CV vybraného kandidáta – jen pro členy AS, podklady budou předloženy volně až k projednání jmenování)
  c. Informace o současném vývoji v projektu KREAS, rámcový plán věcné kontrolní činnosti projektu KREAS.
  (Prezentace z porady realizačního týmu KREAS uskutečněné dne 25.4., ve které naleznete na str. 16 a 17 stav a přehled veřejných zakázek projektu)
  d. Kontrola plagiátorství v návaznosti na dopis pana rektora z konce r. 2018 – další postup
  e. Cena Arnošta z Pardubic
  (Formulář nominace; Statut ceny)
  f. Vyjádření podpory stávkám F4F (Fridays for Future)