Pozvánka na 13. zasedání AS FF UK 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 13. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 13. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 14. září 2017 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu pdf. ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 11. zasedání AS FF UK
 3. Zápis z 12. zasedání AS FF UK
  1. Návrh zápisu z 12. zasedání AS FF UK
  2. Příloha – Prezentace děkanky fakulty pro Mezinárodní radu UK
 4. Harmonogram zasedání AS FF UK pro akademický rok 2017/2018
 5. Nominace do volby kandidáta na rektora UK
  1. Představení prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D. (stream online)
  2. Nominace do volby kandidáta na rektora UK
   1. Volební program prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D.
   2. Internetové stránky prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D.
   3. Volební program prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA
   4. Internetové stránky prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA
   5. Záznam vystoupení prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, před členy akademické obce FF UK
 6. Volba členů Disciplinární komise FF UK
 7. Nominace zástupce FF UK do Rady vysokých škol
 8. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019: bakalářské a navazující magisterské studium
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Obecné podmínky
  3. Oborové požadavky pro bakalářské studium
  4. Oborové požadavky pro navazující magisterské studium
  5. Oborové požadavky pro navazující magisterské studium v cizích jazycích
  6. Tabulka vypisovaných oborů
 9. Návrh Opatření děkana k výši doktorandských stipendií v akademickém roce 2017/2018
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh OD
  3. Stanovisko Legislativní komise FF UK
 10. Návrhy opatření děkana k výběrovým řízením na FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh OD – Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademických a některých dalších pracovníků zařazených na FF UK
  3. Návrh OD – Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí FF UK
  4. Stanoviska Legislativní komise FF UK
 11. Různé
  1. Proběhnuvší výběrová řízení
  2. Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK – Poplatky spojené se studiem
  3. Informace o protestních aktivitách v souvislosti s financováním veřejného vysokého školství

PAS FF UK