Minulá volební období

Akreditační materiály k projednání na 4. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály na 4. zasedání AS FF UK

 1. Žádost o prodloužení akreditace SO Čeština v komunikaci neslyšících v bakalářském SP Čeština v komunikaci neslyšících (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium); včetně zprávy a stanoviska Studijní komise
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 2. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Latinský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium); včetně zprávy a stanoviska Studijní komise
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 3. Žádost o prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Etnologie v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium); včetně stanoviska Studijní komise
  1. Stanovisko Studijní komise
 4. Žádost o prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Etnologie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení); včetně stanoviska Studijní komise
  1. Stanovisko Studijní komise

Vlastní texty akreditačních žádostí jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo pro členy Akademického senátu též na Intranetu ve složce Akademického senátu.