Minulá volební období

POZVÁNKA – na 1. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 1. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 25. března 2004 ve 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Programu 1. zasedání nastupujícího AS FF UK:

  1. Schválení programu 1. zasedání.

  2. Ustavení volební komise.

  3. Volba předsedy AS FF UK.

  4. Volba místopředsedů a členů předsednictva AS FF UK.

  5. Jmenování zástupců AS FF UK do stálých komisí.

  6. Různé.

Václav Cvrček

místopředseda