Volební období 1998-2000

Přijímací řízení do doktorského studia pro ak. rok 2000/2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přijímací řízení do doktorského studia pro šk. rok 2000/20001

13. 12.

Vyhlášení – studijní programy, krátká charakteristika zkoušky a systém hodnocení zkoušky, počty míst u prezenčních i kombinovaných forem

29. 2.

Přijímání přihlášek (přihláška, životopis, opis diplomu a osvědčení – ověřené téma ostatní doklady o zvyšování kvalifikace doklad o zapl. adm. poplatku, 2 obálky s nadepsanou adresou

1. 3. – 21. 4.

Kontrola dokladů a příprava pozvánek na zkoušky

25. 4.

Odeslání pozvánek k přijímacím zkouškám

28. 4.

Podávání návrhů komisí z kateder (k přijímacím zkouškám)

2. 5.

Kompletování materiálů pro katedry a odeslání

konec května

Přijímací zkoušky

do 23. 6.

Vyřizování přijímacího řízení (odesílání dekretů o přijetí, nepřijetí)

červenec

Odvolací řízení

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, n. J. Palacha 2, Praha 1 Zde vlepte poslední díl složenky o úhradě poplatku za přijímací řízení

Přihláška k doktorskému studiu dat. doručení, číslo jed. prezentační razítko forma studia: prezenční kombinované Studijní program: ……………………………………………… Zvolený jazyk: ……………………………………………… Jméno a příjmení ……………………………………………….. Pohlaví …………………… Rodné …………………………………………………………… Národnost ……………….. Tituly ………………………………rodinný stav ……………… St.příslušnost ……………. Narození: Den Číslo OP ……………………………….. Měsíc Rodné číslo Rok Číslo pasu u cizinců Místo Okres Adresa trvalého bydliště, část obce, obec, okres ……………………………………………… ………………………………………………… PSČ………………. Tel.: …………………. Kontaktní adresa, část obce, obec, okres …………………………………………………….. ………………………………………………… PSČ………………. Tel.: …………………. Absolvovaná vysoká škola …………………………………………… Studijní program ……………………………………………………… Číslo dipl. bakalář …………….. číslo matriky ………………… dat. promoce ………….. Číslo dipl. magist. …………….. číslo matriky ………………… dat. promoce ………….. Číslo dipl. doktor …………….. číslo matriky ………………… dat. promoce ………….. Zaměstnavatel ……………………………………………………………………………… Adresa …………………………………………………………….. tel.: ……………….. V Praze dne ……………….. ……………………… podpis