Volební období 1998-2000

Kandidátní listina voleb do studentské kurie

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Volby do studentské kurie AS FF UK

Vzhledem k nedostatečné volební účasti je nutno opakovat volby do studentské kurie AS FF. Termín konání třetího kola bude upřesněn.

3. kolo voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty

Volební období 2000 – 2002

KANDIDÁTNÍ LISTINA

Univerzita Karlova Filozofická fakulta

Kurie studentů a doktorandů

 1. Štěpán Balík, nar. 1976, český jazyk a literatura-slavistika

 2. Jan Jireš, nar. 1979, II. r. historie-politologie

 3. Kateřina Kadlčíková, nar. 1973, III. r. francouzština

 4. Otmar Káninský, nar. 1972, III. r. bohemistika-slavistika

 5. Katka Kočvarová, nar. 1978, I. r. anglistika a amerikanistika-lingvistika a fonetika

 6. Petr Kubín, nar. 1978, IV. r. klasická archeologie-historie

 7. Michal Kuchařík, nar. 1979, II. r. archeologie pravěká a raně středověká-etnologie

 8. Petr Pabian, nar. 1976, IV. r. historie-politologie

 9. Michal Pehr, nar. 1977, V. r. historie-politologie

 10. Ivana Příbramská, nar. 1977, IV. r. INSK

 11. Kateřina Rathouská, nar. 1977, ČJL-DV

 12. Pavel Sláma, nar. 1979, II. r. český jazyk a literatura

 13. Blanka Sobotková, nar. 1977, V. r. logika

 14. Daniel Toth, Dr., nar. 1972, I. r. systematická filozofie

 15. Jan B. Uhlíř, Mgr, nar. 1972, interní doktorand Ústavu českých dějin

 16. Věra Vávrová, nar. 1979, II. r. český jazyk a literatura

 17. Kateřina Veselá, nar. 1980, II. r. český jazyk a literatura

Další informace o kandidátech jsou k dispozici na sekretariátu AS.