Vyjádření vedení FF UK k akci Kolaps systému

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

před rokem v březnu se mnozí z nás zúčastnili protestní akce ke Dni učitelů, v říjnu proběhla výstražná stávka. Těmito a dalšími cestami dlouhodobě upozorňujeme na hlubokou podfinancovanost nejen humanitních a společenskovědních fakult, ale celého vysokého školství. Navzdory prohlášením české politické reprezentace, že věda, výzkum a vzdělávání jsou pro ni prioritou, systémové podfinancování vysokého školství ve výši minimálně deset miliard korun ročně bohužel trvá. Tato situace ohrožuje kvalitu vzdělávání na vysokých školách, omezuje příležitosti k individuálnímu i institucionálnímu rozvoji a ochromuje budoucí konkurenceschopnost Česka.

Proto společně s Asociací děkanů filozofických fakultvedením Univerzity Karlovy podporujeme akci Kolaps systému, kterou organizuje iniciativa Hodina pravdy a která se koná v pondělí 3. 6. od 16 hodin. Prosíme i Vás, zaměstnance a studující naší fakulty, abyste zvážili svou účast na této akci a případně se k ní připojili způsobem, s nímž souzníte. Těmito kroky chceme vyjádřit jasnou podporu České konferenci rektorů a Radě vysokých škol při jejich jednáních o rozpočtu vysokých škol a o podpoře vzdělávání a vědy v roce 2025. Ukažme společně vládě ČR, že tuto neúnosnou situaci, která ohrožuje naši budoucnost, již dále nelze přehlížet.

S poděkováním za vedení fakulty

Eva Lehečková


Související články