Čtvrté patro hlavní budovy FF UK se částečně navrací svým uživatelům

Obnova 4. patra hlavní budovy Filozofické fakulty UK po prosincové události je po pěti měsících u konce. Část kolegyň a kolegů, kteří tam sídlili, se postupně vrací do svých pracoven. V nejzasaženějším křídle vzniklo Tiché místo – dvě místnosti a chodba mezi nimi přechodně věnované pietě. Předělem mezi obnovou a návratem se stal v pátek 24. 5. 2024 v 9 hodin obřad, který vzpomínajícím nabídl některé z možností bytí v Tichém místě.

Obřad zachází s vodou jako živlem a posouvá tak vztahování se k prosincové události do nové fáze v návaznosti na oheň, který plál na náměstí Jana Palacha během Měsíce pro fakultu. Vodní objekty vyrobilo stejně jako v případě ohňové nádoby kovářství Diviš. Obřad byl připraven ve spolupráci se společností Ke kořenům.

Tiché místo je přístupné ve všední dny od 9 do 18 hodin a je primárně určeno vzpomínkám zasažených, tedy rodin obětí, zraněných, zaměstnanců a akademické obce FF UK. Kromě vodních nádob a plovoucích svíček ve dvou místnostech je spojující chodba opatřena lístky, tužkami a zavěšenými plátny, kam lze připevňovat vzkazy. V chodbě je umístěno čtrnáct kamenů za kolegyně a kolegy, které fakultní akademická obec v prosinci ztratila. Veřejnosti bude určeno dočasné pietní místo na náměstí Jana Palacha, které se nyní připravuje v součinnosti s Univerzitou Karlovou, Magistrátem hlavního města Prahy a městskou částí Praha 1.

Původnímu užívání se postupně navracejí dvě křídla 4. patra. Do svých pracoven se mohou vracet pracovnice a pracovníci projektového a grantového oddělení, právního oddělení a oddělení správy budov a investic ve východním (zadním) křídle. Totéž platí pro kolegyně a kolegy z Ústavu české literatury a komparatistiky v západním křídle (směrem do náměstí Jana Palacha), kde se od začátku příštího akademického roku počítá i s výukou a konzultacemi se studujícími. Jižní část 4. patra, v němž standardně působí Ústav hudební vědy, Katedra divadelní vědy a Katedra filmových studií, čeká plánovaná rekonstrukce v rámci PhD Infra. Ve 4. patře je posílen bezpečnostní dohled.

Pátkem 24. 5. 2024 začíná shromažďování podnětů k budoucí podobě stálého pietního místa. Sběrný box, do kterého je možno vkládat písemné návrhy, bude k dispozici nejméně do konce června 2024. Vedle toho je možné využít i jeho elektronickou formu a návrhy zasílat na e-mail info@ff.cuni.cz. Všechny doručené návrhy budou pečlivě zváženy komisí složenou ze zástupců zasažené komunity, rodin obětí, akademické obce FF UK, architektů a dalších odborníků.


Související články