Zemřel prof. Milan Sobotka

Na Filozofické fakultě UK působil od r. 1954 až do nedávné doby, kdy mu zhoršující se zdravotní stav znemožnil konat nadále přednášky a semináře. Lze tedy říci, že jeho působení na fakultě trvalo přes 60 let. To zní téměř neuvěřitelně. Za tuto dobu uvedl do problémů a myšlenek německé klasické filosofie více než dvě generace studentů filosofie. Své myšlenkové úsilí věnoval celé řadě myslitelů, a to nejen z oblasti německé klasické filosofie. Avšak největší jeho láskou byl Hegel.

Jeho zásluha o českou filosofii však nespočívá jen v této dlouho trvající pedagogické činnosti. Spočívá totiž také v tom, že v době, kdy se filosofie měla stát služkou ideologie, staral se o to, aby filosofie tomuto vztahu podléhala co nejméně a byla provozována kvůli sobě samé. To se projevovalo i na poli ediční práce. Jeho zásluhou vycházely v nakladatelství Svoboda překlady děl autorů filosofické tradice, kteří nesdíleli materialistický světový názor, jakými byli např. Spinoza, Leibniz či Kant. Poslední léta své aktivní činnosti věnoval překladu svého patrně nejoblíbenějšího díla filosofické tradice, Hegelovy Fenomenologie ducha. Z předmluvy k tomuto dílu pochází také jeho nejoblíbenější citát z Hegela, totiž že absolutno chce být u nás.

Jindřich Karásek

Ústav filosofie a religionistiky FF UK


Související články