Grantová agentura UK zveřejnila výsledky 21. kola grantové soutěže

Filozofická fakulta UK podala v říjnu 2023 do soutěže 55 nových projektových žádostí, z toho 25 bylo 19. března 2024 úspěšně přijato k financování. Fakulta tak dosáhla přibližně 45 % úspěšnosti přijatých projektů k financování ze strany GA UK. Následně v lednu 2024 FF UK podala 23 pokračujících projektů, které byly spolu s těmi novými všechny schváleny. Celkem tedy GA UK podpořil 48 projektů na FF UK.

Podrobnější informace o dalším postupu budou řešitelům v blízké době zaslány přímo na jejich e-mailové adresy a objeví se i na stránkách FF UK v sekci Věda a výzkum.

Nové projekty

ŘešitelNázevKód projektuSekce
Pilař, DanielArcheologie odpadu: tafonomie sídlišť kultury s lineární keramikou v Čechách14124A
Gregor, KamilAntoninus Liberalis, Sbírka proměn – odborný komentovaný překlad18624A
Pešek, JiříAdaptace SB-C: analýza hlasové produkce jako diagnostického měřítka24424A
Šebek, JanVliv zevní radioterapie v oblasti krku na hlasový a řečový projev českého mluvčího26224A
Svatošová, MichaelaZpomalování jako prostředek prominence v hlasatelské mluvě a v politických debatách32424A
Weiss, MichaelLegislativní obměna zákonodárců v Latinské Americe: analýza příčin a důsledků pro politickou stabilitu32924A
Kopecká, TerezaDějiny lékařských komor v českých zemích33024A
Janáková, LilianaVliv červenání na sociální percepci47224A
Linková, CecyliaCharakteristika prozódie Plautových komedií56424A
Mizerová, JulieMariánské hodinky V H 36 z KNM v kontextu středoevropské knižní malby62724A
Krejčí, MonikaSrovnání hodnocení neuropsychiatrických příznaků pacienty a blízkými osobami ve stádiích předcházejících demenci a související faktory62924A
Lüleci, Nuri BatuhanTransgresivní psaní o životé a exilová kritika69624A
Míčková, DianaŘecko-egyptské mumiové štítky a další texty z probíhajícího archeologického výzkumu v Gebel el-Haridi: překlad, analýza a interpretace80724A
Jajcay, JakubPríčiny neúspechu Libanonskej revolúcie z roku 201982024A
Jarůšková, LucieLexikální výbava bilingvních dětí v českém prostředí: dotazníkové šetření a EEG studie88224A
Jakerlová, JanaModel životních nároků-zdrojů a pracovní well-being u náročných profesí90224A
Kaumen, ArmanMoc bezmocných: role poválečných uzbeckých spisovatelů ve formování postsovětské národní identity Uzbekistánu96824A
Havelková, TerezaMýtus Meluzíny a jeho poměr k totalitní ideologii100824A
Lin, Chun-YuZkoumání základu uvažování v racionálních interakcích za nejistých podmínek101724A
Staňková, AnnaInformační struktura a její vztah k syntakticko-sémantické rovině v českých zjišťovacích otázkách102024A
Igaz, MiroslavBilingvní vydání Ciceronovy řeči De provinciis consularibus102124A
Azim Aburas, KateřinaMaternal Postpartum Depression and Anxiety: The Role of Online Social Support104424A
Novotný, OndřejÚčinky předvolebních televizních debat na voličské preference – hraje roli typ měření vystavení debatám?105024A
Švecová, NatálieSociální kognice u pacientů s hereditárními ataxiemi108024A
Švandová, KarolínaRukopisy al-Qalṣādīho111424A

Pokračující projekty

ŘešitelNázevKód projektuSekce
Kročková, NikolaRodičovské vyhoření: Jak nevyhořet44123A
Vašík, MiroslavPočátky studentských spolků na pražské univerzitě a technice v polovině 19. století94123A
Řičář Libánská, AnnaAmerické První národy v kontextu československého internacionalismu 1948–198999223A
Gemrichová, MariePaměť v Severoirském románu po Velkopáteční dohodě99623A
Ekrt, TomášKomentovaný překlad kroniky Wincenty Kadłubka128223A
Lamprecht, NathalieMladá žena v současné irské próze128323A
Uhrová, DominikaStaroříšské zdobené pohřební komory na memfidské nekropoli130323A
Vošvrdová, EliškaNedestruktivní průzkumy sakrální architektury prostřednictvím metod užité geofyziky146423A
Poncarová, PetraMenstruující těla a jejich kontrola v medicínském a společenském diskurzu151423A
Michalcová, AnnaTextová variabilita třetí redakce staročeského biblického překladu174223A
Svoboda, MichaelaŘečová produkce u bimodálně bilingvních jedinců: experiment s vybavováním slov178223A
Kotýnek, MichalLaténské depoty železných předmětů pohledem archeologie a geochemických analýz192123A
Broučková, KristinaPražské jaro jako populistický moment v diskursech československého komunistického režimu192923A
Zamanov, RamilQueer maskulinity v Ázerbájdžánu2122A
Crofony, TimeaProvázanost etnicko-náboženské konstrukce židovské identity a vztahových preferencí sekulárních izraelských Židů a Židovek84122A
Dvořáková, MartinaNeurální připravenost na mluvený jazyk: experimenty s novorozenci osvojujícími si češtinu, ruštinu a český znakový jazyk94522A
Damašek, LadislavOd Arabů k Čingischánovi – chronologie a typologie vrcholně středověké keramiky horských a podhorských regionů Surchandarinské oblasti, jižní Uzbekistán106222A
Witzany Hutková, KláraPromlouvání z vně: Marina Carr a její rekonstrukce odkazu klasických Atén150122A
Smetanová, ZuzanaPřátelství a individualita v díle Aelreda z Rievaulx „De spirituali amicitia“158122A
Jakl Ansorgová, KristýnaOpolsko-ratibořské knížectví a jeho správa v 17. století162222A
Schindlerová, PetraKomparace relativní a absolutní chronologie sídelních areálů prvních zemědělských kultur v Litovicko-Šáreckém povodí202422A
Pokorný, VítBernard Lesfargues a okcitánské obrozenecké hnutí227422A
Kocna, JanAnalýza obchodních sítí Rudého moře mezi 3. stol. př. Kr. a 1. stol po Kr.: Evaluace importu a exportu antických rudomořských přístavů238122A


Související články