Vypisuje se výběrové řízení na Koordinátora/-ku kanceláře ombudsmanky FF UK

Pozice je určená pro dvě osoby studující na FF UK. Práci je možné vykonávat i distančně a je možné ji spojit s odbornou praxí, pokud to studijní plán umožňuje. Přihlášky spolu s profesním životopisem a motivačním dopisem posílejte na adresu hana.sobotkova@ff.cuni.cz do 29. února 2024.

Práce na pozici zahrnuje spolupráci s ombudsmankou FF UK Pavlou Špondrovou a koordinaci činností v oblastech:

  • podkladových analýz pro sdílení dobré praxe v ombudsmanské činnosti,
  • přípravy komunikačních materiálů a spolupráce s Oddělením vnějších vztahů FF UK,
  • přípravy vzdělávacích akcí,
  • administrativní činnosti pro kancelář ombudsmanky.

Pozice vyžaduje:

  • být doktorandem/-kou na FF UK, případně studovat v navazujícím magisterském studiu, ve standardní době studia,
  • pečlivost, organizační a komunikační schopnosti,
  • vlastní iniciativa a aktivní zapojení jsou vítány.

Časová dotace je 4 hodiny týdně. Odměna je formou stipendia – 200 Kč/hodinu. Nástup: březen 2024.


Související články