Studenti FF UK zvou na ekumenickou modlitbu na hlavní budově FF UK

Modlitba se uskuteční 11. března 2024 od 18:30. Zváni jsou studující, vyučující, zaměstnanci i zaměstnankyně všech náboženství, vyznání a přesvědčení, kteří chtějí návrat do hlavní budovy spojit s modlitbou.

Modlitba proběhne ve dvou časově oddělených částech: společné a volnější. Je možné se zúčastnit jedné nebo i obou částí:

1. část | 18:30–19:10 v místnosti P200

Společnou modlitbou provedou duchovní, kteří zastupují různé církve a z nichž někteří jsou i členy akademické obce FF UK. Účast přislíbili prof. Tomáš Halík z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK za římskokatolickou církev, Petr Jan Vinš za starokatolickou církev, Jana Hofmanová za Českobratrskou církev evangelickou, Petr Milko za pravoslavnou církev a také zástupce židovské obce,  dr. Aleš Weiss z Katedry Blízkého východu.

2. část | od 19:10 v místnosti P201, P209, P215, P225V, P111 a P116

V několika učebnách budou probíhat různé formy modlitby, například společný zpěv, tichá kontemplace, prosby a díky, rozjímání nad texty a případně libovolná vlastní forma. Je možné si vybrat kteroukoliv místnost a formu modlitby, ve které vám bude dobře, nebo jich navštívit i více.

Podrobnější informace vám organizátoři poskytnou na místě v den konání akce a ve facebookové události.