Konference v Karolinu zahájila projekt Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti (CoRe)

V pátek 9. února 2024 od 10:00 hodin proběhlo v prostorách Vlasteneckého sálu Univerzity Karlovy (Ovocný trh 560/5, Praha 1) slavnostní zahájení výzkumného projektu. Záznam konference lze zhlédnout na YouTube kanálu FF UK.

CoRe je jedním z patnácti projektů, které uspěly v rámci výzvy Špičkový výzkum v Operačním programu Jan Amos Komenský zaměřené na podporu excelentního českého výzkumu. V reakci na válečnou situaci na Ukrajině, současnou klimatickou, energetickou nebo migrační krizi hledá mechanismy, jak posílit odolnost společnosti vůči konfliktům a krizovým jevům. Pětiletý výzkum podpořený částkou téměř půl miliardy korun sdružuje více než dvě stovky vědkyň a vědců z devíti institucí koordinovaných Filozofickou fakultou UK.

Na konferenci představí devět vedoucích jednotlivé výzkumné záměry zabývající se konkrétními aspekty konfliktu například v oblastech technologií, mezilidské komunikace, umění a spiritualitě.

Program

10:00 | Úvodní slovo: Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc., proděkan pro vědu FF UK

10:10 | Představení zaměření a cílů projektu
Prof. Petr Kratochvíl, PhD., odborný vedoucí projektu

10:30 | VZ1: Konflikt v myšlení: selhání jako cesta k odolnosti
Prof. PhDr. Vojtěch Kolman, PhD.

10:45 | VZ2: Konflikt identit: moderní umění a spiritualita
Prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. an, PhD.

11:00 | VZ3: Konflikt v komunikaci: multilingvismus a psycholingvistika
M.A. Kateřina Chládková, Ph.D.

11:15 | pauza

11:45 | VZ4: Konflikt v dlouhodobé perspektivě: dějinná zkušenost zdrojem odolnosti
prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.

12:00 | VZ5: Konflikt a manipulace: vliv ,,rámování” (framing bias) na postoje jedince a společnosti
Ing. René Levínský, Ph.D.

12:15 | VZ6: Konflikt a vzdělávání: transformace v (post)krizové době
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

12:30 | VZ7: Konflikt a technologie v antropocénu
doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

12:45 | VZ8: Sociální konflikt: politická polarizace a krize legitimity
Mgr. Aleš Kudrnáč, Ph.D.

13:00 | VZ9: Konflikt v mezinárodním kontextu: strategické regiony
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

13:15 | Závěrečné slovo
Prof. Petr Kratochvíl, PhD.


Záznam z konference

Název a registrační číslo projektu: „Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti“, Reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004595.


Související články